Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Правни факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Божин Б Влашковић редовни професор 1999. Привредно право. 1954.
2 Бранислав Д. Симоновић редовни професор 2004. Кривично право. 1958.
3 Драган М. Вујисић редовни професор 2016. Привредно право. 1962.
4 Драган Т. Батавељић редовни професор 2015. Јавно право и теоријско право. 1959.
5 Драгица Ђ. Живојиновић редовни професор 2016. Грађанско-правна научна област 1964.
6 Душица Р. Палачковић редовни професор 2004. Грађанско право. 1955.
7 Емилија Д. Станковић редовни професор 2015. Римско право. 1953.
8 Зоран М. Миладиновић редовни професор 2012. Пословно право. 1959.
9 Иван М. Чукаловић редовни професор 2004. Међународно право. 1956.
10 Марко С. Павловић редовни професор 2000. Општа историја државе и права, историја државе и права срспког народа. 1956.
11 Милан Н. Палевић редовни професор 2018. Међународно право. 1970.
12 Милена М. Петровић редовни професор 2017. Mеђународно право. 1954.
13 Миодраг С. Мићовић редовни професор 2001. Пословно право. 1954.
14 Нада В. Тодоровић редовни професор 2016. Правноекономска научна област. 1964.
15 Ненад Р. Ђурђевић редовни професор 2003. Грађанско право. 1957.
16 Нина С. Планојевић редовни професор 2017. Грађанско право. 1963.
17 Предраг Ч. Стојановић редовни професор 2000. Правноекономска научна област. 1958.
18 Радоје Р. Брковић редовни професор 2003. Јавно право и теоријско право. 1955.
19 Свето Ђ. Пурић редовни професор 2001. Правноекономска научна област. 1954.
20 Синиша Ђ. Варга редовни професор 2017. Привредно-правна научна област 1972.
21 Снежана М. Соковић редовни професор 2008. Кривично право. 1959.
22 Срђан С. Ђорђевић редовни професор 2015. Јавно право и теоријско право. 1967.
23 Бојан П. Урдаревић ванредни професор 2017. Јавно право и теоријско право. 1977.
24 Зоран Р. Чворовић ванредни професор 2019. Еволуција права 1969.
25 Јасмина Д. Лабудовић ванредни професор 2019. Правно-економска научна област. 1976.
26 Јелена П. Вучковић ванредни професор 2019. Ужа уставноправна научна област 1976.
27 Славко Ж .Ђорђевић ванредни професор 2015. Међународно право. 1977.
28 Соња М. Лучић ванредни професор 2019. Привредно право 1976.
29 Срђан В. Владетић ванредни професор 2015. Римско право. 1970.
30 Борко Михајловић доцент 2019. Привредно-правна научна област 1989.
31 Вељко М. Влашковић доцент 2015. Грађанско право. 1976.
32 Вељко Турањанин доцент 2017. Кривично-правна научна област. 1985.
33 Дејан Матић доцент 2014. Јавно право 1975.
34 Зоран Р. Јовановић доцент 2012. Јавно право и теоријско право. 1974.
35 Милан М. Рапајић доцент 2017. Јавноправна и теоријскоправна научна област. 1978.
36 Миливоје Лапчевић доцент 2019. Правно-економска област. 1985.
37 Александра Г. Павићевић асистент 2012. Грађанскоправна научна област 1984.
38 Вишња М. Ранђеловић асистент 2012. Кривичноправна научна област 1986.
39 Зоран Д .Вуковић асистент 2013. Грађанско право. 1978.
40 Јелена Чановић асистент 0000. Грађанско право 00.
41 Јован Д. Вујичић асистент 2013. Привредноправна научна област 1983.
42 Јована Р. Брашић Стојановић асистент 2013. Правноекономска научна област 1990.
43 Тамара В. Ђурђић асистент 2012. Грађанско право. 1981.
44 Биљана Гавриловић сарадник 0000. Еволуција права 00.
45 Драгана Спасић сарадник 0000. Ужа кривично-правна научна област 00.
46 Милан Јечменић сарадник 0000. Римско право 00.
47 Милица Маринковић сарадник 0000. Еволуција права 00.
48 Младен Митровић сарадник 0000. Римско право 00.
49 Маријана Вучићевић 0000. Кривично-правна научна област 00.