Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Природно-математички факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1962.
2 Владимир М. Ристић редовни професор 2011. Атомска, молекулска и оптичка физика. 1954.
3 Владица М. Симић редовни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1964.
4 Драгослав Р. Никезић редовни професор 2005. Радијациона физика. 1953.
5 Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
6 Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
7 Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
8 Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
9 Љиљана Р. Павловић редовни професор 2015. Математичка анализа са применама. 1954.
10 Љиљана Р. Чомић редовни професор 2010. Микробиологија. 1954.
11 Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
12 Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Органска хемија. 1963.
13 Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
14 Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
15 Мирослава Н. Петровић-Торгашев редовни професор 2004. Диференцијална геометрија и теорија подмногострукости. 1954.
16 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
17 Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
18 Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
19 Снежана Б. Симић редовни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1966.
20 Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.
21 Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1960.
22 Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
23 Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
24 Борис Д. Фуртула ванредни професор 2015. Физичка хемија. 1978.
25 Бранислав З. Поповић ванредни професор 2017. Методика, историја и филозофија математике. 1954.
26 Верица В. Јевтић ванредни професор 2018. Неорганска хемија. 1976.
27 Дарко В. Хинић ванредни професор 2019. Општа психологија 1976.
28 Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
29 Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
30 Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
31 Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Органска хемија. 1958.
32 Зорка М. Станић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија. 1966.
33 Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија 1963.
34 Марина Д. Топузовић ванредни професор 2016. Морфологија, фитохемија и систематика и биљака. 1960.
35 Милан Младеновић ванредни професор 2019. Биохемија 1984.
36 Милан С. Станковић ванредни професор 2019. Eкологија, биогеографија и заштита животне средине 1984.
37 Мирјана М. Стојановић-Петровић ванредни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1958.
38 Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
39 Невена Х. Ђукић ванредни професор 2019. Биохемија 1965.
40 Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
41 Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
42 Ненад Л. Вуковић ванредни професор 2019. Биохемија. 1976.
43 Радмила М. Глишић ванредни професор 2019. Биологија ћелије и ткива. 1963.
44 Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
45 Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Физичка хемија. 1981.
46 Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1964.
47 Снежана М. Станић ванредни професор 2016. Генетика и еволуција 1961.
48 Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2019. Неорганска хемија . 1972.
49 Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
50 Ана С. Митровски - Богдановић доцент 2015. Зоологија. 1979.
51 Ана С. Петровић доцент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1978.
52 Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија 00.
53 Аница В. Глођовић доцент 2016. Енглески језик. 1978.
54 Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
55 Биљана М. Бојовић доцент 2017. Физиологија биљака. 1966.
56 Бојана Д. Боровићанин доцент 2017. Дискретна математика 1973.
57 Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
58 Виолета Р. Марковић доцент 2018. органска хемија 1985.
59 Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
60 Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
61 Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
62 Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
63 Владимир П. Петровић доцент 2018. Органска хемија 1984.
64 Горица Т. Ђелић доцент 2013. Морфологија, систематика и филогенија виших биљака . 1964.
65 Далиборка Поповић доцент 2016. Андрагогија, педагогија 00.
66 Дарко В. Грујичић доцент 2018. Генетика и еволуција. 1967.
67 Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
68 Иван С. Дамљановић доцент 2019. Органска хемија и настава хемије 1979.
69 Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
70 Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
71 Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
72 Маријана М. Косанић доцент 2019. Алгологија и микологија 1981.
73 Милош М. Матић доцент 2017. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1984.
74 Милош Р. Ивановић доцент 2016. Рачунарске комуникације. 1978.
75 Миорад М. Васојевић доцент 2019. Настава хемије. 1954.
76 Мирјана В. Павловић доцент 2015. Мтематичка нализа са применама. 1966.
77 Мирјана М. Лазић доцент 2015. Алгебра и логика 1959.
78 Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
79 Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
80 Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
81 Олгица Д. Стефановић доцент 2019. Микробиологија 1979.
82 Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
83 Светлана М. Милошевић-Златанов доцент 2015. Зоологија 1956.
84 Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
85 Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
86 Снежана Б. Бранковић доцент 2018. Морфологија, систематика и филогенија биљака. 1974.
87 Снежана Д. Марковић доцент 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1970.
88 Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
89 Тања Б. Тракић доцент 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1979.
90 Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
91 Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
92 Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
93 Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
94 Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија 00.
95 Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
96 Виолета Јаковљевић научни сарадник 2014. Биохемија 00.
97 Ивана Д. Радојевић научни сарадник 2013. Микробиологија 1973.
98 Јасмина М. Обрадовић научни сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1981.
99 Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
100 Марко Н Живановић научни сарадник 2016. Биологија 1980.
101 Милена Г. Милутиновић научни сарадник 2015. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1985.
102 Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
103 Сања Љ. Матић научни сарадник 2015. Биологија 1981.
104 Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
105 Љиљана М. Вукићевић - Ђорђевић предавач 2016. Енглески језик. 1962.
106 Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
107 Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
108 Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
109 Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
110 Аница Д. Пантић асистент 2013. Геометрија 1985.
111 Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
112 Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
113 Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
114 Драгана З. Јаковљевић асистент 2015. Ботаника 1986.
115 Драгана З. Предојевић асистент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1990.
116 Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
117 Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
118 Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
119 Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
120 Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
121 Марија Ј. Јовановић асистент 2017. Зоологија. 1989.
122 Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
123 Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
124 Маринко Ж. Тимотијевић асистент 2016. Математичка анализа са применама. 1986.
125 Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
126 Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
127 Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
128 Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
129 Невена Б. Ђорђевић асистент 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1982.
130 Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
131 Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
132 Стефан M. Марковић асистент 2016. Биохемија 1990.
133 Филип Н. Вукајловић асистент 2015. Зоологија 1988.
134 Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
135 Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
136 Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
137 Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
138 Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
139 Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
140 Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
141 Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
142 Марија Д. Милошевић истраживач приправник 2015. Физиологија и молекуларна биологија 1990.
143 Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
144 Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
145 Милица Г. Пауновић истраживач приправник 2014. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1986.
146 Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
147 Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
148 Ненад М. Златић истраживач приправник 2016. Морфологија, систематика и филогенија биљака 1991.
149 Тијана З. Величковић истраживач приправник 2016. Биологија 1991.
150 Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
151 Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
152 Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
153 Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
154 Данијела Цветковић истраживач сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1982.
155 Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
156 Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
157 Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
158 Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
159 Јована М. Секулић истраживач сарадник 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1984.
160 Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
161 Наташа М. Радојковић истраживач сарадник 2016. Биологија 1987.
162 Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
163 Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
164 Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
165 Филип Ј. Грбовић истраживач сарадник 2017. Биологија 1988.