Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Природно-математички факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Бранислав Б. Ранковић редовни професор 2003. Алгологија, микологија и лихенологија. 1953.
2 Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1962.
3 Владимир М. Ристић редовни професор 2011. Атомска, молекулска и оптичка физика. 1954.
4 Владица М. Симић редовни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1964.
5 Драгослав Р. Никезић редовни професор 2005. Радијациона физика. 1953.
6 Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
7 Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
8 Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
9 Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
10 Љиљана Р. Павловић редовни професор 2015. Математичка анализа са применама. 1954.
11 Љиљана Р. Чомић редовни професор 2010. Микробиологија. 1954.
12 Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
13 Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Органска хемија. 1963.
14 Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
15 Мирослава Н. Петровић-Торгашев редовни професор 2004. Диференцијална геометрија и теорија подмногострукости. 1954.
16 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
17 Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
18 Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
19 Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.
20 Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1960.
21 Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
22 Бобан С. Стојановић ванредни професор 2014. Развој софтвера, нумеричке методе, инжињеринг, биоинжињеринг. 1977.
23 Борис Д. Фуртула ванредни професор 2015. Физичка хемија. 1978.
24 Бранислав З. Поповић ванредни професор 2017. Методика, историја и филозофија математике. 1954.
25 Дарко В. Хинић ванредни професор 2014. Психологија 1976.
26 Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
27 Драгица С. Кнежевић ванредни професор 2009. Квантна физика, молкулска физика. 1952.
28 Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
29 Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Органска хемија. 1958.
30 Зорка М. Станић ванредни професор 2013. Аналитичка хемија. 1966.
31 Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија 1963.
32 Марина Д. Топузовић ванредни професор 2016. Морфологија, фитохемија и систематика и биљака. 1960.
33 Милан С. Ковачевић ванредни професор 2014. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
34 Мирјана М. Стојановић-Петровић ванредни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1958.
35 Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
36 Невена Х. Ђукић ванредни професор 2014. Биохемија 1965.
37 Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
38 Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
39 Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
40 Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Физичка хемија. 1981.
41 Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1964.
42 Снежана Б. Симић ванредни професор 2012. Алгологија и заштита животне средине. 1966.
43 Снежана М. Станић ванредни професор 2016. Генетика и еволуција 1961.
44 Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2014. Неорганска хемија . 1972.
45 Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
46 Ана С. Митровски - Богдановић доцент 2015. Зоологија. 1979.
47 Ана С. Петровић доцент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1978.
48 Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија 00.
49 Аница В. Глођовић доцент 2016. Енглески језик. 1978.
50 Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
51 Биљана М. Бојовић доцент 2017. Физиологија биљака. 1966.
52 Бојана Д. Боровићанин доцент 2017. Дискретна математика 1973.
53 Верица В. Јевтић доцент 2014. Неорганска хемија. 1976.
54 Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
55 Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
56 Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
57 Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
58 Владимир П. Петровић доцент 2018. Органска хемија 1984.
59 Горица Т. Ђелић доцент 2013. Морфологија, систематика и филогенија виших биљака . 1964.
60 Далиборка Поповић доцент 2016. Андрагогија, педагогија 00.
61 Дарко В. Грујичић доцент 2013. Генетика и еволуција. 1967.
62 Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
63 Драгана Ж. Крстић доцент 2017. Радијациона физика 1960.
64 Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
65 Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
66 Маријана М. Косанић доцент 2014. Алгологија, микологија и лихенологија. 1981.
67 Милан Младеновић доцент 2014. Биохемија 1984.
68 Милан С. Станковић доцент 2013. Биологија и екологија: морфологија, систематика и екологија виших биљака. 1984.
69 Милош М. Матић доцент 2017. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1984.
70 Милош Р. Ивановић доцент 2016. Рачунарске комуникације. 1978.
71 Миорад М. Васојевић доцент 2014. Настава хемије. 1954.
72 Мирјана В. Павловић доцент 2015. Мтематичка нализа са применама. 1966.
73 Мирјана М. Лазић доцент 2015. Алгебра и логика 1959.
74 Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
75 Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
76 Ненад Л. Вуковић доцент 2014. Биохемија. 1976.
77 Олгица Д. Стефановић доцент 2014. Микробиологија 1979.
78 Радмила М. Глишић доцент 2014. Биологија ћелије и ткива. 1963.
79 Саша З. Симић доцент 2014. Електродинамика, физика плазме и астрофизика. 1971.
80 Светлана М. Милошевић-Златанов доцент 2015. Зоологија 1956.
81 Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
82 Слађана Б. Димитријевић доцент 2013. Математичка анализа са применама. 1975.
83 Снежана Д. Марковић доцент 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1970.
84 Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
85 Татјана В.Томовић доцент 2014. Математичка анализа и примене 1984.
86 Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
87 Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
88 Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
89 Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија 00.
90 Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
91 Виолета Јаковљевић научни сарадник 2014. Биохемија 00.
92 Виолета Р. Марковић научни сарадник 2013. органска хемија 1985.
93 Иван С. Дамљановић научни сарадник 2013. Органска хемија 1979.
94 Ивана Д. Радојевић научни сарадник 2013. Микробиологија 1973.
95 Јасмина М. Обрадовић научни сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1981.
96 Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
97 Марко Н Живановић научни сарадник 2016. Биологија 1980.
98 Милена Г. Милутиновић научни сарадник 2015. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1985.
99 Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
100 Сања Љ. Матић научни сарадник 2015. Биологија 1981.
101 Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
102 Тања Б. Тракић научни сарадник 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1979.
103 Љиљана М. Вукићевић - Ђорђевић предавач 2016. Енглески језик. 1962.
104 Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
105 Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
106 Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
107 Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
108 Аница Д. Пантић асистент 2013. Геометрија 1985.
109 Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
110 Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
111 Владимир М. Марковић асистент 2013. Радијациона физика 1981.
112 Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
113 Драгана З. Јаковљевић асистент 2015. Ботаника 1986.
114 Драгана З. Предојевић асистент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1990.
115 Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
116 Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
117 Јасна М. Стевановић асистент 2013. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
118 Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
119 Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
120 Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
121 Марија Ј. Јовановић асистент 2017. Зоологија. 1989.
122 Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
123 Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
124 Маринко Ж. Тимотијевић асистент 2016. Математичка анализа са применама. 1986.
125 Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
126 Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
127 Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
128 Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
129 Невена Б. Ђорђевић асистент 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1982.
130 Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
131 Ненад С. Стојановић асистент 2013. Алгебра и логика 1987.
132 Снежана Б. Бранковић асистент 2015. Морфологија, систематика и филогенија биљака. 1974.
133 Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
134 Стефан M. Марковић асистент 2016. Биохемија 1990.
135 Филип Н. Вукајловић асистент 2015. Зоологија 1988.
136 Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
137 Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
138 Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
139 Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
140 Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
141 Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
142 Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
143 Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
144 Марија Д. Милошевић истраживач приправник 2015. Физиологија и молекуларна биологија 1990.
145 Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
146 Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
147 Милица Г. Пауновић истраживач приправник 2014. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1986.
148 Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
149 Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
150 Ненад М. Златић истраживач приправник 2016. Морфологија, систематика и филогенија биљака 1991.
151 Тијана З. Величковић истраживач приправник 2016. Биологија 1991.
152 Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
153 Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
154 Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
155 Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
156 Данијела Цветковић истраживач сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1982.
157 Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
158 Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
159 Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
160 Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
161 Јована М. Секулић истраживач сарадник 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1984.
162 Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
163 Наташа М. Радојковић истраживач сарадник 2016. Биологија 1987.
164 Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
165 Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
166 Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
167 Филип Ј. Грбовић истраживач сарадник 2017. Биологија 1988.