Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Природно-математички факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1962.
2. Владица М. Симић редовни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1964.
3. Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
4. Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
5. Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
6. Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
7. Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
8. Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Органска хемија. 1963.
9. Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
10. Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
11. Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
12. Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
13. Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
14. Снежана Б. Симић редовни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1966.
15. Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.
16. Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1960.
17. Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
18. Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
19. Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
20. Борис Д. Фуртула ванредни професор 2020. Физичка хемија. 1978.
21. Верица В. Јевтић ванредни професор 2018. Неорганска хемија. 1976.
22. Горица Т. Ђелић ванредни професор 2019. Морфологија, фитохемија и систематика биљака 1964.
23. Дарко В. Хинић ванредни професор 2019. Општа психологија 1976.
24. Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
25. Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
26. Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
27. Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Органска хемија. 1958.
28. Зорка М. Станић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија. 1966.
29. Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија 1963.
30. Маријана М. Косанић ванредни професор 2020. Алгологија и микологија 1981.
31. Марина Д. Топузовић ванредни професор 2016. Морфологија, фитохемија и систематика и биљака. 1960.
32. Милан Младеновић ванредни професор 2019. Биохемија 1984.
33. Милан С. Станковић ванредни професор 2019. Eкологија, биогеографија и заштита животне средине 1984.
34. Милош Р. Ивановић ванредни професор 2017. Рачунарске комуникације. 1978.
35. Мирјана М. Стојановић-Петровић ванредни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1958.
36. Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
37. Невена Х. Ђукић ванредни професор 2019. Биохемија 1965.
38. Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
39. Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
40. Ненад Л. Вуковић ванредни професор 2019. Биохемија. 1976.
41. Радмила М. Глишић ванредни професор 2019. Биологија ћелије и ткива. 1963.
42. Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
43. Светлана М. Милошевић-Златанов ванредни професор 2020. Зоологија 1956.
44. Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Физичка хемија. 1981.
45. Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1964.
46. Снежана М. Станић ванредни професор 2016. Генетика и еволуција 1961.
47. Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2019. Неорганска хемија . 1972.
48. Александра С. Максимовић доцент 2020. Општа педагогија 1982.
49. Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
50. Ана С. Митровски - Богдановић доцент 2019. Зоологија 1979.
51. Ана С. Петровић доцент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1978.
52. Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија 00.
53. Аница В. Глођовић доцент 2016. Енглески језик. 1978.
54. Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
55. Биљана М. Бојовић доцент 2017. Физиологија биљака. 1966.
56. Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
57. Виолета Р. Марковић доцент 2018. органска хемија 1985.
58. Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
59. Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
60. Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
61. Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
62. Владимир П. Петровић доцент 2018. Органска хемија 1984.
63. Далиборка Поповић доцент 2016. Андрагогија, педагогија 00.
64. Дарко В. Грујичић доцент 2018. Генетика и еволуција. 1967.
65. Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
66. Иван С. Дамљановић доцент 2019. Органска хемија и настава хемије 1979.
67. Ивана Д. Радојевић доцент 2020. Микробиологија 1973.
68. Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
69. Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
70. Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
71. Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Математичка анализа са применама. 1986.
72. Милош М. Матић доцент 2017. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1984.
73. Мирјана В. Павловић доцент 2020. Мтематичка нализа са применама. 1966.
74. Мирјана М. Лазић доцент 2020. Дискретна математика 1959.
75. Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
76. Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
77. Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
78. Олгица Д. Стефановић доцент 2019. Микробиологија 1979.
79. Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
80. Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
81. Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
82. Снежана Б. Бранковић доцент 2018. Морфологија, систематика и филогенија биљака. 1974.
83. Снежана Д. Марковић доцент 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1970.
84. Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
85. Тања Б. Тракић доцент 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1979.
86. Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
87. Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
88. Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
89. Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
90. Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија 00.
91. Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
92. Виолета Јаковљевић научни сарадник 2014. Биохемија 00.
93. Јасмина М. Обрадовић научни сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1981.
94. Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
95. Марко Н Живановић научни сарадник 2016. Биологија 1980.
96. Милена Г. Милутиновић научни сарадник 2015. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1985.
97. Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
98. Сања Љ. Матић научни сарадник 2015. Биологија 1981.
99. Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
100. Љиљана М. Вукићевић - Ђорђевић предавач 2016. Енглески језик. 1962.
101. Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
102. Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
103. Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
104. Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
105. Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
106. Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
107. Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
108. Драгана З. Јаковљевић асистент 2015. Ботаника 1986.
109. Драгана З. Предојевић асистент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1990.
110. Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
111. Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
112. Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
113. Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
114. Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
115. Марија Ј. Јовановић асистент 2017. Зоологија. 1989.
116. Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
117. Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
118. Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
119. Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
120. Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
121. Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
122. Невена Б. Ђорђевић асистент 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1982.
123. Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
124. Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
125. Стефан M. Марковић асистент 2016. Биохемија 1990.
126. Филип Н. Вукајловић асистент 2015. Зоологија 1988.
127. Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
128. Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
129. Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
130. Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
131. Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
132. Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
133. Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
134. Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
135. Марија Д. Милошевић истраживач приправник 2015. Физиологија и молекуларна биологија 1990.
136. Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
137. Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
138. Милица Г. Пауновић истраживач приправник 2014. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1986.
139. Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
140. Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
141. Ненад М. Златић истраживач приправник 2016. Морфологија, систематика и филогенија биљака 1991.
142. Тијана З. Величковић истраживач приправник 2016. Биологија 1991.
143. Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
144. Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
145. Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
146. Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
147. Данијела Цветковић истраживач сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1982.
148. Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
149. Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
150. Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
151. Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
152. Јована М. Секулић истраживач сарадник 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1984.
153. Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
154. Наташа М. Радојковић истраживач сарадник 2016. Биологија 1987.
155. Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
156. Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
157. Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
158. Филип Ј. Грбовић истраживач сарадник 2017. Биологија 1988.