Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Математика и Информатика
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Љиљана Р. Павловић редовни професор 2015. Математичка анализа са применама. 1954.
2 Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
3 Мирослава Н. Петровић-Торгашев редовни професор 2004. Диференцијална геометрија и теорија подмногострукости. 1954.
4 Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
5 Бранислав З. Поповић ванредни професор 2017. Методика, историја и филозофија математике. 1954.
6 Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
7 Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
8 Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
9 Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
10 Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
11 Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
12 Бојана Д. Боровићанин доцент 2017. Дискретна математика 1973.
13 Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
14 Милош Р. Ивановић доцент 2016. Рачунарске комуникације. 1978.
15 Мирјана В. Павловић доцент 2015. Мтематичка нализа са применама. 1966.
16 Мирјана М. Лазић доцент 2015. Алгебра и логика 1959.
17 Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
18 Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
19 Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
20 Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
21 Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
22 Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
23 Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
24 Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
25 Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
26 Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
27 Аница Д. Пантић асистент 2013. Геометрија 1985.
28 Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
29 Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
30 Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
31 Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
32 Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
33 Маринко Ж. Тимотијевић асистент 2016. Математичка анализа са применама. 1986.
34 Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
35 Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
36 Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
37 Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
38 Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
39 Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
40 Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
41 Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
42 Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.