Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Физика
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Владимир М. Ристић редовни професор 2011. Атомска, молекулска и оптичка физика. 1954.
2 Драгослав Р. Никезић редовни професор 2005. Радијациона физика. 1953.
3 Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
4 Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
5 Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
6 Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
7 Милан С. Ковачевић ванредни професор 2018. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
8 Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
9 Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
10 Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
11 Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
12 Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
13 Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
14 Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
15 Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
16 Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
17 Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
18 Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
19 Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
20 Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
21 Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
22 Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
23 Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.