Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Природно-математички факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1 Милан С. Станковић ванредни професор 2019. Eкологија, биогеографија и заштита животне средине 1984.
2 Мирјана М. Лазић доцент 2015. Алгебра и логика 1959.
3 Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
4 Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
5 Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
6 Маријана М. Косанић доцент 2019. Алгологија и микологија 1981.
7 Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија 1963.
8 Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
9 Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
10 Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
11 Зорка М. Станић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија. 1966.
12 Далиборка Поповић доцент 2016. Андрагогија, педагогија 00.
13 Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
14 Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
15 Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
16 Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
17 Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
18 Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
19 Сања Љ. Матић научни сарадник 2015. Биологија 1981.
20 Филип Ј. Грбовић истраживач сарадник 2017. Биологија 1988.
21 Наташа М. Радојковић истраживач сарадник 2016. Биологија 1987.
22 Марко Н Живановић научни сарадник 2016. Биологија 1980.
23 Тијана З. Величковић истраживач приправник 2016. Биологија 1991.
24 Радмила М. Глишић ванредни професор 2019. Биологија ћелије и ткива. 1963.
25 Невена Х. Ђукић ванредни професор 2019. Биохемија 1965.
26 Милан Младеновић ванредни професор 2019. Биохемија 1984.
27 Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
28 Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
29 Стефан M. Марковић асистент 2016. Биохемија 1990.
30 Виолета Јаковљевић научни сарадник 2014. Биохемија 00.
31 Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
32 Ненад Л. Вуковић ванредни професор 2019. Биохемија. 1976.
33 Драгана З. Јаковљевић асистент 2015. Ботаника 1986.
34 Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
35 Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
36 Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
37 Снежана М. Станић ванредни професор 2016. Генетика и еволуција 1961.
38 Дарко В. Грујичић доцент 2018. Генетика и еволуција. 1967.
39 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
40 Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
41 Аница Д. Пантић асистент 2013. Геометрија 1985.
42 Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
43 Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
44 Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1964.
45 Тања Б. Тракић доцент 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1979.
46 Снежана Б. Симић редовни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1966.
47 Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1960.
48 Ана С. Петровић доцент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1978.
49 Владица М. Симић редовни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1964.
50 Мирјана М. Стојановић-Петровић ванредни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1958.
51 Невена Б. Ђорђевић асистент 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1982.
52 Јована М. Секулић истраживач сарадник 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1984.
53 Драгана З. Предојевић асистент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1990.
54 Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
55 Љиљана М. Вукићевић - Ђорђевић предавач 2016. Енглески језик. 1962.
56 Аница В. Глођовић доцент 2016. Енглески језик. 1978.
57 Светлана М. Милошевић-Златанов доцент 2015. Зоологија 1956.
58 Ана С. Митровски - Богдановић доцент 2019. Зоологија 1979.
59 Филип Н. Вукајловић асистент 2015. Зоологија 1988.
60 Марија Ј. Јовановић асистент 2017. Зоологија. 1989.
61 Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија 00.
62 Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
63 Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
64 Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
65 Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
66 Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
67 Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
68 Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
69 Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
70 Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
71 Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
72 Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
73 Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
74 Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
75 Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
76 Маринко Ж. Тимотијевић асистент 2016. Математичка анализа са применама. 1986.
77 Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
78 Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
79 Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
80 Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
81 Олгица Д. Стефановић доцент 2019. Микробиологија 1979.
82 Ивана Д. Радојевић научни сарадник 2013. Микробиологија 1973.
83 Ненад М. Златић истраживач приправник 2016. Морфологија, систематика и филогенија биљака 1991.
84 Снежана Б. Бранковић доцент 2018. Морфологија, систематика и филогенија биљака. 1974.
85 Горица Т. Ђелић доцент 2013. Морфологија, систематика и филогенија виших биљака . 1964.
86 Марина Д. Топузовић ванредни професор 2016. Морфологија, фитохемија и систематика и биљака. 1960.
87 Мирјана В. Павловић доцент 2015. Мтематичка нализа са применама. 1966.
88 Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
89 Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
90 Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
91 Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
92 Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
93 Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
94 Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
95 Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
96 Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
97 Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2019. Неорганска хемија . 1972.
98 Верица В. Јевтић ванредни професор 2018. Неорганска хемија. 1976.
99 Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
100 Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
101 Дарко В. Хинић ванредни професор 2019. Општа психологија 1976.
102 Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
103 Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
104 Владимир П. Петровић доцент 2018. Органска хемија 1984.
105 Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
106 Виолета Р. Марковић доцент 2018. органска хемија 1985.
107 Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија 00.
108 Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
109 Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
110 Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
111 Иван С. Дамљановић доцент 2019. Органска хемија и настава хемије 1979.
112 Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
113 Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Органска хемија. 1963.
114 Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
115 Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Органска хемија. 1958.
116 Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
117 Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
118 Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
119 Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
120 Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
121 Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
122 Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
123 Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
124 Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
125 Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
126 Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
127 Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
128 Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
129 Милош Р. Ивановић доцент 2016. Рачунарске комуникације. 1978.
130 Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
131 Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
132 Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
133 Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
134 Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
135 Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
136 Биљана М. Бојовић доцент 2017. Физиологија биљака. 1966.
137 Снежана Д. Марковић доцент 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1970.
138 Милица Г. Пауновић истраживач приправник 2014. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1986.
139 Јасмина М. Обрадовић научни сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1981.
140 Милош М. Матић доцент 2017. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1984.
141 Милена Г. Милутиновић научни сарадник 2015. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1985.
142 Данијела Цветковић истраживач сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1982.
143 Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1962.
144 Марија Д. Милошевић истраживач приправник 2015. Физиологија и молекуларна биологија 1990.
145 Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
146 Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
147 Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Физичка хемија. 1981.
148 Борис Д. Фуртула ванредни професор 2015. Физичка хемија. 1978.
149 Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
150 Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
151 Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
152 Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
153 Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
154 Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
155 Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
156 Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
157 Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
158 Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.