Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет техничких наука Чачак
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Аленка М. Миловановић редовни професор 2017. Теоријска и општа електротехника. 1965.
2. Владе Д. Урошевић редовни професор 2015. Примењене рачунарске науке и информатика. 1957.
3. Владица Р. Мијаиловић редовни професор 2009. Електроенергетика. 1966.
4. Данијела Г. Милошевић редовни професор 2016. Информационе технологије и системи 1967.
5. Драган Ж. Ђурчић редовни професор 2009. Математика. 1967.
6. Драгана Р. Бјекић редовни професор 2011. Психолошке и педагошке науке. 1965.
7. Живадин М. Мицић редовни професор 2009. Информационе технологије. 1955.
8. Јасмина Ј. Весић-Васовић редовни професор 2016. Менаџмент и операциона истраживања. 1974.
9. Мирослав М. Бјекић редовни професор 2016. Електроенергетика 1966.
10. Небојша С. Митровић редовни професор 2008. Физика. 1962.
11. Предраг Б. Петровић редовни професор 2011. Електроника. 1967.
12. Снежана М. Драгићевић редовни професор 2013. Термотехника и термоенергетика. 1969.
13. Срећко Н. Ћурчић редовни професор 2012. Производне технологије, логистика. 1962.
14. Цариша Х. Бешић редовни професор 2018. Менаџмент, трендови и бизнис 1959.
15. Александар М. Ранковић ванредни професор 2015. Електроенергетика 1971.
16. Вера Д. Лазаревић ванредни професор 2016. Математика. 1955.
17. Владимир В. Радовановић ванредни професор 2018. Менаџмент, трендови и бизнис 1959.
18. Владимир М. Младеновић ванредни професор 2018. Информационе технологије и системи 1975.
19. Зоран Д. Нешић ванредни професор 2019. Менаџмент и операциона истраживања 1965.
20. Иван Р. Милићевић ванредни професор 2018. Конструкционо машинство 1973.
21. Јелена М. Пуреновић ванредни професор 2019. Физика и технологија материјала 1976.
22. Јелена Ч. Баралић ванредни професор 2019. Производне технологије 1970.
23. Марија Д. Благојевић ванредни професор 2019. Информационе технологије и системи 1984.
24. Милан В. Плазинић ванредни професор 2017. Теоријска и општа електротехника. 1963.
25. Милош Ж. Папић ванредни професор 2020. Менаџмент информациони системи 1986.
26. Момчило Д. Вујичић ванредни професор 2012. Индустријска електроенергетика. 1958.
27. Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информационе технологије и системи 1976.
28. Павле М. Спасојевић ванредни професор 2018. материјали 1982.
29. Александар М Ђорђевиђ доцент 2019. Информациони системи 1987.
30. Александар М. Драгашевић доцент 2017. Менаџмент информациони системи 1973.
31. Александар М. Шебековић доцент 2017. Математика 1974.
32. Александра Калезић-Глишовић доцент 2013. Физика. 1971.
33. Ана М. Плазинић доцент 2020. Теоријска и општа електротехника 1989.
34. Бранко М. Копривица доцент 2016. Теоријска и општа електротехника 1980.
35. Вања В. Луковић доцент 2016. Рачунарска техника 1976.
36. Вељко Алексић доцент 2018. Методика 1977.
37. Весна С. Ружичић доцент 2019. Информациони системи 1975.
38. Драган Н. Ћетеновић доцент 2019. Електроенергетика 1988.
39. Маријана Гавриловић Божовић доцент 2019. Електротехника и Рачунарство 1986.
40. Марина М. Милошевић доцент 2017. Рачунарска техника 1987.
41. Марјан Д. Милошевић доцент 2017. Информационе технологије и системи 1979.
42. Марко М. Росић доцент 2016. Електроенергетика 1984.
43. Марко С. Поповић доцент 2013. Конструкционо машинство. 1976.
44. Милан Д. Весковић доцент 2019. Електроника 1969.
45. Милица М. Стојковић доцент 2018. Психологија образовања 1986.
46. Милорад П. Пантелић доцент 2010. Индустријско инжињерство. 1962.
47. Нада Ж. Дамљановић доцент 2017. Математика . 1975.
48. Недељко Г. Дучић доцент 2017. Производне технологије 1986.
49. Олга М. Ристић доцент 2017. Информационе технологије и системи 1974.
50. Сандра В. Милуновић доцент 2013. Индустријско инжењерство. 1979.
51. Сања В. Антић доцент 2017. Теоријска и општа електротехника. 1976.
52. Урош М. Пешовић доцент 2018. Рачунарска техника 1982.
53. Ана Р. Радовић Фират наставник страних језика 2020. Енглески језик струке 1981.
54. Весна Б. Ковачевић наставник страних језика 2008. Страни језик. 1957.
55. Лидија Д. Палуровић наставник страних језика 2019. Енглески језик 1968.
56. Ана Р. Вуловић асистент 2016. Рачунарска техника 1981.
57. Биљана Д. Кузмановић асистент 2016. Методика 1990.
58. Боривоје М. Недељковић асистент 2016. Материјали 1974.
59. Бранкица В. Шутић асистент 2016. Урбани дизајн 1984.
60. Владан М. Пауновић асистент 2015. Менаџмент и операциона истраживања 1986.
61. Гордана Ж. Рендулић асистент 2016. Менаџмент и бизнис 1985.
62. Дејан С. Вујичић асистент 02 2017. Рачунарска техника 1988.
63. Димитрије С. Розгић асистент 2016. Електроенергетика 1977.
64. Ђорђе М. Дамњановић асистент 2015. Рачунарска техника 1986.
65. Жељко Љ. Јовановић асистент 2016. Рачунарска техника 1982.
66. Катарина Ж. Павловић асистент 2016. Математика 1987.
67. Катарина Тасић асистент 2016. Математика 00.
68. Лена Љ. Тица асистент 2014. Филолошке науке: наставни предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1985.
69. Лидија С. Пауновић асистент 2016. Менаџмент и бизнис 1985.
70. Маја М. Радовић асистент 2015. Информационе технологије и системи 1980.
71. Марина Ђоковић асистент 2011. Рачунарска техника 1987.
72. Марко М. Шућуровић асистент 2016. Електроенергетика 1988.
73. Милан С. Марјановић асистент 2015. Термотехника и термоенергетика и Конструкционо машинство 1990.
74. Милена С. Станисављевић асистент 2016. Предузетничка економија 1987.
75. Милентије Д. Луковић асистент 2014. Физика 1975.
76. Милош М. Божић асистент 2017. Аутоматика техничких система 1983.
77. Младен Р. Јањић асистент 2016. Примењене рачунарске науке и информатика 1975.
78. Наташа М. Цвијовић асистент 2013. Предузетничка економија 1971.
79. Небојша Љ. Станковић асистент 2016. Информационе технологије и системи 1966.
80. Неда М. Николић асистент 2013. Менаџмент и бизнис 1975.
81. Сања Б. Пузовић асистент 2015. Менаџмент и операциона истраживања 1989.
82. Катарина Н. Митровић сарадник у настави 2017. Информационе технологије и системи 1991.
83. Ненад Д. Пантелић сарадник у настави 2015. Информационе технологије и системи 1991.
84. Бојана Г. Марјановић сарадник 2013. Менаџмент и операциона истраживања 1990.
85. Марина Р. Стевановић сарадник 2013. Менаџмент и операциона истраживања 1989.