Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора Факултет Ужа научна/уметничка област
Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економски факултет Крагујевац Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму.
Гордана М. Шекуларац редовни професор 2013. Агрономски факултет Чачак Мелиорације земљишта, земљиште и воде.
Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Факултет педагошких наука Јагодина Педагошка научна област.
Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Факултет инжењерских наука Крагујевац Примењена механика
Данијела Г. Милошевић редовни професор 2016. Факултет техничких наука Чачак Информационе технологије и системи
Данијела Н. Василијевић редовни професор 2016. Учитељски факултет Ужице Педагогија, дидактика, методике.
Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг.
Дејан С. Петровић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина.
Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинске конструкције и механизација.
Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Факултет инжењерских наука Крагујевац Енергетика и процесна техника
Драган Б. Бошковић редовни професор 2014. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Српска књижевност.
Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг.
Драган Ж. Ђурчић редовни професор 2009. Факултет техничких наука Чачак Математика.
Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Писмо.
Драган З. Петровић редовни професор 2015. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Железничко машинство, испитивање конструкција.
Драган М. Вујисић редовни професор 2016. Правни факултет Крагујевац Привредно право.
Драган Р. Миловановић редовни професор 2011. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармакологија и токсикологија.
Драган Т. Батавељић редовни професор 2015. Правни факултет Крагујевац Јавно право и теоријско право.
Драгана Е. Гњатовић редовни професор 2012. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Општа економија
Драгана Игњатовић Ристић редовни професор 2016. Факултет медицинских наука Крагујевац Психијатрија.
Драгана Р. Бјекић редовни професор 2011. Факултет техничких наука Чачак Психолошке и педагошке науке.
Драгица Ђ. Живојиновић редовни професор 2016. Правни факултет Крагујевац Грађанско-правна научна област
Драго М. Милошевић редовни професор 2017. Агрономски факултет Чачак Заштита биљаka.
Драго Цвијановић редовни професор 2015. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Менаџмент и пословање
Драгослав Р. Никезић редовни професор 2005. Природно-математички факултет Крагујевац Радијациона физика.
Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника.
Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација.
Душица Р. Палачковић редовни професор 2004. Правни факултет Крагујевац Грађанско право.
Емилија Д. Станковић редовни професор 2015. Правни факултет Крагујевац Римско право.
Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Факултет педагошких наука Јагодина Педагогија.
Емина М. Смоловић редовни професор 2013. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музичка методика.
Жана П. Бојовић редовни професор 2019. Учитељски факултет Ужице Општа педагогија
Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање.
Живадин М. Мицић редовни професор 2009. Факултет техничких наука Чачак Информационе технологије.
Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Физичка култура са методикама.
Златан Н. Шошкић редовни професор 2017. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Техничка физика.
Зоран В. Комадина редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музичка теорија.
Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Природно-математички факултет Крагујевац Неорганска хемија.
Зоран М. Миладиновић редовни професор 2012. Правни факултет Крагујевац Пословно право.
Зоран М. Протрка редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство.
Зоран Р. Ракић редовни професор 2011. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хармоника.
Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинскe конструкције и механизација.
Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија.
Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија.
Зорица М. Лазић редовни професор 2006. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина.
Иван М. Живић редовни професор 2007. Природно-математички факултет Крагујевац Механика, класична теоријска физика.
Иван М. Чукаловић редовни професор 2004. Правни факултет Крагујевац Међународно право.
Ирена Д. Танасковић редовни професор 2017. Факултет медицинских наука Крагујевац Хистологија са ембриологијом.
Јанко М. Ђурић редовни професор 2016. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство.
Јасмина Б. Кнежевић редовни професор 2004. Факултет медицинских наука Крагујевац Педијатрија.


  Страна: 2/24    ◀ Претходна  Следећа ►  


  Страна: 2/24    ◀ Претходна  Следећа ►