Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Дејан С Јовановић доцент 3018. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинске конструкције и механизација
Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинскe конструкције и механизација.
Марина М. Митровић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Биохемија.
Весна С. Миловановић доцент 2019. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Менаџмент и пословање
Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Факултет педагошких наука Јагодина Социологија образовања
Марина С. Трајковић-Биџовски редовни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Соло певање
Оливер Ђ. Њего редовни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Соло певање
Сузана С. Марочик редовни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Методика вокално иструменталне наставе
Светлана Д. Милетић-Дракулић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Неурологија.
Немања С. Здравковић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Патолошка физиологија
Снежана Б. Симић редовни професор 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Ненад Р. Јанковић доцент 2019. Економски факултет Крагујевац Финансије, финансијске институције и осигурање
Весна Д. Станковић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Патолошка анатомија.
Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Факултет педагошких наука Јагодина Психологија у васпитно-образовном раду
Дејан С. Петровић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина.
Аница Р. Крсмановић асистент 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Методика наставе енглеског језика
Тијана Н. Кукић доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Италијански језик и лингвистика
Иван С. Дамљановић доцент 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија и настава хемије
Миљан Р. Марашевић доцент 2019. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Енергетика и заштита животне средине
Виолета М. Ирић-Ћупић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина.
Дејана Т Ружић Зечевић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармакологија и токсикологија.
Марина М. Јовановић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина
Љиљана А. Новковић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина
Владимир Ј. Ранковић редовни професор 2019. Економски факултет Крагујевац Примењено рачунарство
Бранко М. Ристић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Хирургија
Марија М.Костић ванредни професор 2019. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Екоменаџмент
Миорад М. Васојевић доцент 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Настава хемије.
Јасмина Д. Лабудовић ванредни професор 2019. Правни факултет Крагујевац Правно-економска научна област.
Дарко Д. Димитровски ванредни професор 2019. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Менаџмент и пословање
Миливоје Лапчевић доцент 2019. Правни факултет Крагујевац Правно-економска област.
Борко Михајловић доцент 2019. Правни факултет Крагујевац Привредно-правна научна област
Ненад З. Томић доцент 2019. Економски факултет Крагујевац Финансије, финансијске институције и осигурање
Владимир П. Благојевић ванредни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хармоника.
Анка Ж. Симић доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Српска књижевност.
Радиша Т. Павловић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација
Марко Б. Спасић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Хирургија
Слободан С. Новокмет редовни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Медицинска хемија
Снежана М. Цупара редовни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармацеутска технологија.
Ненад Л. Вуковић ванредни професор 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Биохемија.
Радмила М. Глишић ванредни професор 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Биологија ћелије и ткива.
Весна С. Ружичић доцент 2019. Факултет техничких наука Чачак Информациони системи
Предраг Живковић ванредни професор 2019. Факултет педагошких наука Јагодина Општа педагогија са методологијом
Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Неорганска хемија .
Саша З. Симић доцент 2019. Природно-математички факултет Крагујевац Физика плазме и астрофизика
Никола Вујчић доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Немачки језик
Јелица А. Вељовић доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хиспанске књижевности и култура
Милана Л. Додиг доцент 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француски језик.
Иванка Р. Зелен ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Биохемија.
Гордана Д. Костић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Педијатрија.