Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Ксенија Р. Вучићевић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармацеутска технологија
Мирослав Васовић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Орална хирургија
Владимир И Живковић ванредни професор 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац Физиологија
Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Сликарске технике.
Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Унутрашња архитектура и индустријски дизајн.
Сузана Р. Петровић доцент 2019. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинско инжењерство
Маријана Гавриловић Божовић доцент 2019. Факултет техничких наука Чачак Електротехника и Рачунарство
Александар М Ђорђевиђ доцент 2019. Факултет техничких наука Чачак Информациони системи
Ненад Ј. Зорнић доцент 2019. Факултет медицинских наука Крагујевац хирургија
Верица В. Јевтић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Неорганска хемија.
Владимир В. Радовановић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Менаџмент, трендови и бизнис
Милица М. Стојковић доцент 2018. Факултет техничких наука Чачак Психологија образовања
Зоран Р. Игрутиновић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Педијатрија.
Радојица Столић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина
Наташа Д. Ђорђевић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармакологија и токсикологија.
Мирослав М. Стојадиновић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Хирургија.
Драган Вујић доцент 2018. Агрономски факултет Чачак Примењена физика
Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Моторна возила
Зорка М. Станић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Аналитичка хемија.
Горан М. Бабић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство.
Маја Р. Вуловић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Анатомија.
Небојша В. Анђелковић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна Медицина
Горан В. Шекељић редовни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Физичко васпитање и Методика наставе физичког васпитања.
Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и провредни реазвој
Милица Ј Станковић доцент 2018. Факултет педагошких наука Јагодина Музишка уметност са методиком наставе
Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Економски факултет Крагујевац Социологија
Љуба М. Бркић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Дигитална уметност
Зоран М. Протрка редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство.
Борислав А. Чичовачки редовни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Камерна музика
Снежана Б. Бранковић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Морфологија, систематика и филогенија биљака.
Дарко В. Грујичић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Генетика и еволуција.
Горан С. Марковић ванредни професор 2018. Агрономски факултет Чачак Биологија, хидробиологија (ихтиологија).
Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Математичка анализа са применама.
Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинске конструкције и механизација
Урош М. Пешовић доцент 2018. Факултет техничких наука Чачак Рачунарска техника
Биљана С. Тешановић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француска књижевност и култура.
Тиана М Тошић Лојаница доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Енглески језик и лингвистика
Павле М. Спасојевић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак материјали
Ана С. Живковић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Српска књижевност
Виолета Р. Марковић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац органска хемија
Драгица В. Селаковић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физиологија
Весна М Грбовић професор струковних студија 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физикална медицина и рехабилитација
Душко С. Марић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Уметничка продукција
Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Сликарство
Драган С. Џунић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Производно машинство.
Славко Ж. Станојчић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Теоријске лингвистичке дисциплине.
Марина Газдић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Генетика
Небојша М. Савовић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Вајарство
Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Јелена Д. Стаматовић ванредни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Општа педагогија.


  Страна: 2/23    ◀ Претходна  Следећа ►  


  Страна: 2/23    ◀ Претходна  Следећа ►