Nastavnici Univerziteta

Pregled nastavnika Univerziteta


Univerzitet u Kragujevcu
Nastavnik Zvanje Godina izbora ↓ Fakultet Uža naučna/umetnička oblast
Dejan S Jovanović docent 3018. Ekonomski fakultet Kragujevac Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
Mirko Ž. Blagojević redovni profesor 2019. Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac Mašinske konstrukcije i mehanizacija
Zorica D. Đorđević redovni profesor 2019. Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac Mašinske konstrukcije i mehanizacija.
Marina M. Mitrović redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Biohemija.
Vesna S. Milovanović docent 2019. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja Menaxment i poslovanje
Bojana D. Borovićanin vanredni profesor 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Diskretna matematika
Ljiljana S. Kostić vanredni profesor 2019. Učiteljski fakultet Užice Književnost sa metodikom nastave
Mirjana Stakić vanredni profesor 2019. Učiteljski fakultet Užice Srpski jezik sa metodikom nastave
Tamara V. Đurđić docent 2019. Pravni fakultet Kragujevac Građanskopravna
Ana S. Mitrovski - Bogdanović docent 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Zoologija
Jelena D. Nikolić vanredni profesor 2019. Ekonomski fakultet Kragujevac Poslovna ekonomija
Vesna S. Trifunović redovni profesor 2019. Fakultet pedagoških nauka Jagodina Sociologija obrazovanja
Marina S. Trajković-Bixovski redovni profesor 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Solo pevanje
Oliver Đ. Njego redovni profesor 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Solo pevanje
Suzana S. Maročik redovni profesor 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Metodika vokalno istrumentalne nastave
Svetlana D. Miletić-Drakulić vanredni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Neurologija.
Nemanja S. Zdravković vanredni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Patološka fiziologija
Snežana B. Simić redovni profesor 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine
Nenad R. Janković docent 2019. Ekonomski fakultet Kragujevac Finansije, finansijske institucije i osiguranje
Vesna D. Stanković vanredni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Patološka anatomija.
Radmila B. Milovanović redovni profesor 2019. Fakultet pedagoških nauka Jagodina Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu
Dejan S. Petrović redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Interna medicina.
Anica R. Krsmanović asistent 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Metodika nastave engleskog jezika
Tijana N. Kukić docent 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Italijanski jezik i lingvistika
Ivan S. Damljanović docent 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Organska hemija i nastava hemije
Miljan R. Marašević docent 2019. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo Kraljevo Energetika i zaštita životne sredine
Violeta M. Irić-Ćupić vanredni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Interna medicina.
Dejana T Ružić Zečević docent 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Farmakologija i toksikologija.
Marina M. Jovanović docent 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Interna medicina
Ljiljana A. Novković docent 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Interna medicina
Vladimir J. Ranković redovni profesor 2019. Ekonomski fakultet Kragujevac Primenjeno računarstvo
Branko M. Ristić redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Hirurgija
Marija M.Kostić vanredni profesor 2019. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja Ekomenaxment
Jasmina D. Labudović vanredni profesor 2019. Pravni fakultet Kragujevac Pravno-ekonomska naučna oblast.
Darko D. Dimitrovski vanredni profesor 2019. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja Menaxment i poslovanje
Milivoje Lapčević docent 2019. Pravni fakultet Kragujevac Pravno-ekonomska oblast.
Borko Mihajlović docent 2019. Pravni fakultet Kragujevac Privredno-pravna naučna oblast
Nenad Z. Tomić docent 2019. Ekonomski fakultet Kragujevac Finansije, finansijske institucije i osiguranje
Vladimir P. Blagojević vanredni profesor 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Harmonika.
Anka Ž. Simić docent 2019. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Srpska književnost.
Radiša T. Pavlović docent 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Klinička farmacija
Marko B. Spasić docent 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Hirurgija
Slobodan S. Novokmet redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Medicinska hemija
Snežana M. Cupara redovni profesor 2019. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Farmaceutska tehnologija.
Nenad L. Vuković vanredni profesor 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Biohemija.
Radmila M. Glišić vanredni profesor 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Biologija ćelije i tkiva.
Vesna S. Ružičić docent 2019. Fakultet tehničkih nauka Čačak Informacioni sistemi
Predrag Živković vanredni profesor 2019. Fakultet pedagoških nauka Jagodina Opšta pedagogija sa metodologijom
Snežana R. Rajković vanredni profesor 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Neorganska hemija .
Saša Z. Simić docent 2019. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Fizika plazme i astrofizika