Основне академске студије

Табеларни преглед студијских програма основних академских студија који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Општа агрономија Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Прехрамбена технологија Дипломирани инжењер технологије 4 240
Воћарство и виноградарство Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Зоотехника Инжењер пољопривреде 3 180
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Економија Дипломирани економиста 4 240
Пословна економија и менаџмент Дипломирани економиста 4 240
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Инжењер машинства
(са назнаком завршеног модула)
3 180
Војноиндустријско инжењерство
- Заједнички предмети
- Наоружање
- Пројектили и упаљачи
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства - војномашински 4 240
Аутомобилско инжењерство Инжењер ндустријског инжењерства - аутомобилско инжењерство 3 180
Урбано инжењерство Дипломирани инжењер урбаног инжењерства и регионалног развоја 4 240
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Инжењер машинства 3 180
Грађевинско инжењерство Инжењер грађевинарства 3 180
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Дипломирани учитељ 4 240
Васпитач у предшколским установама Дипломирани васпитач 4 240
Васпитач у домовима Васпитач 3 180
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије права Дипломирани правник 4 240
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Биологија Дипломирани биолог 4 240
Екологија Дипломирани еколог 4 240
Институт за физику
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Физика 1. Дипломирани физичар - за општу физику
2. Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
4 240
Институт за хемију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Хемија 1. Дипломирани хемичар - за истраживање и развој
2. Дипломирани хемичар - професор хемије
3. Дипломирани хемичар - за заштиту животне средине
4 240
Институт за математику и Информатику
Студијски програми математике и Информатике од 2008.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Математика Математичар 3 180
Информатика Информатичар 3 180
Студијски програми математике и Информатике од 2012.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Математика 1. Дипломирани математичар - теоријска математика
2. Дипломирани математичар - професор математике
4 240
Информатика 1. Дипломирани информатичар
2. Дипломирани информатичар - професор информатике
4 240
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехничко и рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Мехатроника Дипломирани инжењер мехатронике 4 240
Инжењерски менаџмент Дипломирани инжењер менаџмента 4 240
Информационе технологије Дипломирани инжењер информационих технологија 4 240
Предузетнички менаџмент Дипломирани менаџер 4 240
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ
- Опис стандарда
- Књига предмета
- Књига наставника
- Сарадници
Дипломирани учитељ 4 240
Васпитач
- Опис стандарда
- Књига предмета
- Књига наставника
- Сарадници
Дипломирани васпитач 4 240
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Српски језик и књижевност Дипломирани филолог (србиста) 4 240
Енглески језик и књижевност Дипломирани филолог (англиста) 4 240
Немачки језик и књижевност Дипломирани филолог (германиста) 4 240
Шпански језик и хиспанске књижевности Дипломирани филолог (хиспаниста) 4 240
Француски језик и књижевност Дипломирани филолог (романиста) 4 240
Италијански језик и књижевност Дипломирани филолог - италијански језик и књижевност 4 240
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Графички дизајн Дипломирани графички дизајнер 4 240
Зидно сликарство Дипломирани примењени уметник 4 240
Унутрашња архитектура Дипломирани примењени уметник 4 240
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Хармоника Дипломирани музички уметник (акордеониста) 4 240
Клавир Дипломирани музички уметник (пијаниста) 4 240
Флаута Дипломирани музички уметник (флаутиста) 4 240
Гудачки инструменти Дипломирани музички уметник (виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста) 4 240
Соло певање Дипломирани музички уметник (соло певач) 4 240
Музичка педагогија Дипломирани теоретичар уметности-музички педагог 4 240
Музика у медијима Дипломирани музички  уметник (музичар у медијима) 4 240
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Хотелијерство и туризам Дипломирани менаџер 4 240