Srpski English

Основне струковне студије

Табеларни преглед студијских програма основних струковних студија који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Основне струковне студије - струковна медицинска сестра Струковна медицинска сестра 3 180 Инфо
Основне струковне студије - струковни физиотерапеут Струковни физиотерапеут 3 180 Инфо