Osnovne strukovne studije

Tabelarni pregled studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se realizuju na fakultetima Univerzitetu u Kragujevcu:

  FMN

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra Strukovna medicinska sestra 3 180
Osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut Strukovni fizioterapeut 3 180