Srpski English

Служба за односе са јавношћу - Материјали и објава за медије

Служба за односе са јавношћу Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 370270 (локал 121)
Факс: +381 34 370168
Е-пошта: pr.sluzba@kg.ac.rs
www.kg.ac.rs

Контакт особе:
Марија Павловић +381 63 8700604
Милица Божовић