Srpski English

Ректорат Универзитета

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
ул. Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија
телефони: +381 (0)34 370-191, 370-270
телефакс: +381 (0)34 370-168
е-пошта: unikg@kg.ac.rs


Ректор
Проф. др Небојша Арсенијевић
Редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: rektor@kg.ac.rs
моб: +381 (0)69 877-6601
 
 
Проректор за науку

Проф. др Драган Бошковић
Редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nauka@kg.ac.rs
моб: +381 (0)65 209-0423

Проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Јерослав Живанић
Редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
моб: +381 (0)63 320-303


Проректор за међународну сарадњу
Проф. др Милован Матовић
Редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
моб: +381 (0)64 152-8481

Проректор за наставу и студентска питања
Академик, проф. др Радован Вукадиновић
Редовни професор Правног факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nastava@kg.ac.rs
моб: +381 (0)64 859-1445

Студент проректор
Ђорђе Петровић
Студент Природно-математичког факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: student.prorektor@kg.ac.rs
телефон: 034 370-191, 370-270
моб: +381 (0)66 404-947

Генерални секретар
Зорица Аврамовић
Дипл. правник

Curriculum Vitae
е-пошта: sekretar@kg.ac.rs
телефон: 034 370-191, 370-270
моб: +381 (0)69 323-8590