Rektorat

Rektorat Univerziteta u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac, Srbija
Telefon: +381 (0)34 370-191, 370-270
Telefaks: +381 (0)34 370-168
E-pošta: unikg@kg.ac.rs
Matični broj: 7150393 | PIB broj: 101319321 | PDV broj: 180024913 | Logo Univerziteta (vektorski format)