Rektorat Univerziteta

Rektorat Univerziteta u Kragujevcu
ul. Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac, Srbija
telefoni: +381 (0)34 370-191, 370-270
telefaks: +381 (0)34 370-168
e-pošta: unikg@kg.ac.rs


Rektor
Prof. dr Nebojša Arsenijević
Redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: rektor@kg.ac.rs
mob: +381 (0)69 877-6601
 
 
Prorektor za nauku

Prof. dr Dragan Bošković
Redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nauka@kg.ac.rs
mob: +381 (0)65 209-0423

Prorektor za koordinaciju poslova fakulteta čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu
Prof. dr Jeroslav Živanić
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
mob: +381 (0)63 320-303


Prorektor za međunarodnu saradnju
Prof. dr Milovan Matović
Redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
mob: +381 (0)64 152-8481

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Akademik, prof. dr Radovan Vukadinović
Redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nastava@kg.ac.rs
mob: +381 (0)64 859-1445

Student prorektor
Đorđe Petrović
Student Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: student.prorektor@kg.ac.rs
telefon: 034 370-191, 370-270
mob: +381 (0)66 404-947

Generalni sekretar
Zorica Avramović
Dipl. pravnik

Curriculum Vitae
e-pošta: sekretar@kg.ac.rs
telefon: 034 370-191, 370-270
mob: +381 (0)69 323-8590