АКТУЕЛНО:

Ректорски колегијум

Ректор
Проф. др Небојша Арсенијевић
Редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: rektor@kg.ac.rs
моб: +381 (0)69 877-6601

Проректор за науку

Проф. др Драган Бошковић
Редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nauka@kg.ac.rs
моб: +381 (0)65 209-0423

Проректор за координацију послова факултета
чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу

Проф. др Јерослав Живанић
Редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
моб: +381 (0)63 320-303


Проректор за међународну сарадњу
Проф. др Милован Матовић
Редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
моб: +381 (0)64 152-8481

Проректор за наставу и студентска питања
Академик, проф. др Радован Вукадиновић
Редовни професор Правног факултета у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nastava@kg.ac.rs
моб: +381 (0)64 859-1445

Генерални секретар
Зорица Аврамовић
Дипл. правник
Curriculum Vitae
е-пошта: sekretar@kg.ac.rs
телефон: 034 370-191, 370-270
моб: +381 (0)69 323-8590