Савет Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Име и презиме Пребивалиште
др Весна Перишић, дипл. инжењер пољопривреде члан
Крагујевац
Владимир Милићевић, дипл. математичар-информатичар члан
Крагујевац
Милован Стојановић, дипл. машински инжењер члан
Крагујевац
Ненад Андрић, дипл. инжењер електротехнике члан
Крагујевац
Рајица Ковачевић, професор разредне наставе члан
Крагујевац
Светлана Симовић, дипл. правник члан
Крагујевац

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Милан Коларевић, редовни професор председник Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Милан Рапајић, доцент заменик председника Правни факултет у Крагујевцу
др Симеон Ракоњац, доцент члан Агрономски факултет у Чачку
др Никола Макојевић, ванредни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Слободан Митровић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Иван Јовановић, ванредни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ненад Вуловић, доцент члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Милош Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Драган Ђурчић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Сања Маричић, ванредни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др ум. Бојан Оташевић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Андреј Мићовић, доцент члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Марко Петровић, председник Студентског парламента члан Правни факултет у Крагујевцу
Огњен Обрадовић члан Економски факултет у Крагујевцу
Огњен Опанчина члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу