Srpski English

Савет Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Име и презиме Установа
члан
члан
члан

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Синиша Ранђић,
редовни професор
председник Факултет техничких наука у Чачку
др Снежана Соковић,
редовни професор
заменик
председника
Правни факултет у Крагујевцу
др Александар Пауновић,
редовни професор
члан Агрономски факултет у Чачку
др Никола Макојевић,
ванредни професор
члан Економски факултет у Крагујевцу
др Мирко Благојевић,
ванредни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Славиша Шалинић,
ванредни професор
члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Иван Јовановић,
ванредни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ненад Вуловић,
доцент
члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Бранислав Поповић,
ванредни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Горан Шекељић,
ванредни професор
члан Учитељски факултет у Ужицу
др Видан Папић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Владимир Поломац,
ванредни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Сандра Живановић,
доцент
члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Јован Спасић,
председник Студентског парламента
члан Економски факултет у Крагујевцу
Ђорђе Петровић,
студент проректор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
Драган Петровић члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу