АКТУЕЛНО:

Савет Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Име и презиме Установа
члан
члан
члан

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Синиша Ранђић, редовни професор председник Факултет техничких наука у Чачку
др Снежана Соковић, редовни професор заменик председника Правни факултет у Крагујевцу
др Александар Пауновић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Никола Макојевић, ванредни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Мирко Благојевић, ванредни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Славиша Шалинић, ванредни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Иван Јовановић, ванредни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ненад Вуловић, доцент члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Бранислав Поповић, ванредни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Горан Шекељић, ванредни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Видан Папић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Владимир Поломац, ванредни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Сандра Живановић, анредни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Ђорђе Петровић члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
Никола Костић члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Бранислав Петровић члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу