Savet Univerziteta u Kragujevcu

PREDSTAVNICI OSNIVAČA - VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Ime i prezime Ustanova
član
član
član

PREDSTAVNICI FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Siniša Ranđić, redovni profesor predsednik Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Snežana Soković, redovni profesor zamenik predsednika Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Aleksandar Paunović, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Nikola Makojević, vanredni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Mirko Blagojević, vanredni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Slaviša Šalinić, vanredni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Ivan Jovanović, vanredni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Nenad Vulović, docent član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Branislav Popović, vanredni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Goran Šekeljić, vanredni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Vidan Papić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Vladimir Polomac, vanredni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Sandra Živanović, anredni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Đorđe Petrović član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Nikola Kostić član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Branislav Petrović član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu