Savet Univerziteta u Kragujevcu

PREDSTAVNICI OSNIVAČA - VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Ime i prezime Ustanova
član
član
član

PREDSTAVNICI FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Siniša Ranđić,
redovni profesor
predsednik Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Snežana Soković,
redovni profesor
zamenik
predsednika
Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Aleksandar Paunović,
redovni profesor
član Agronomski fakultet u Čačku
dr Nikola Makojević,
vanredni profesor
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Mirko Blagojević,
vanredni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Slaviša Šalinić,
vanredni profesor
član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Ivan Jovanović,
vanredni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Nenad Vulović,
docent
član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Branislav Popović,
vanredni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Goran Šekeljić,
vanredni profesor
član Učiteljski fakultet u Užicu
dr Vidan Papić,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Vladimir Polomac,
vanredni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Sandra Živanović,
docent
član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Jovan Spasić,
predsednik Studentskog parlamenta
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Đorđe Petrović,
student prorektor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Dragan Petrović član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu