Srpski English

Седнице КОЛЕГИЈУМА


 Датум 24.04.2014. Датум   Седница  XXII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 17.04.2014. Датум   Седница  XXI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 27.02.2014. Датум   Седница  XIX седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 31.10.2013. Датум   Седница  XIV седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 26.09.2013. Датум   Седница  XII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 27.06.2013. Датум   Седница  XI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 28.03.2013. Датум   Седница  VIII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 28.02.2013. Датум   Седница  VII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 27.12.2012. Датум   Седница  V седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 13.12.2012. Датум   Седница  IV седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 29.11.2012. Датум   Седница  III седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 25.10.2012. Датум   Седница  II седница Колегијума Универзитета - дневни ред

 Датум 27.09.2012. Датум   Седница  XXXXI седница Колегијума Универзитета - записник
 Датум 27.09.2012. Датум   Седница  XXXXI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 13.09.2012. Датум   Седница  XXXX седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 28.06.2012. Датум   Седница  XXXIX седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 14.06.2012. Датум   Седница  XXXVIII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 31.05.2012. Датум   Седница  XXXVII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 26.04.2012. Датум   Седница  XXXVI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 29.03.2012. Датум   Седница  XXXV седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 27.01.2012. Датум   Седница  XXXIII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 29.12.2011. Датум   Седница  XXXI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 13.12.2011. Датум   Седница  XXIX седница Колегијума Универзитета - записник
 Датум 13.12.2011. Датум   Седница  XXIX седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 24.11.2011. Датум   Седница  XXVIII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 30.06.2011. Датум   Седница  XXIV седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 26.05.2011. Датум   Седница  XXIII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 05.05.2011. Датум   Седница  XXII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 31.03.2011. Датум   Седница  XXI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 27.01.2011. Датум   Седница  XIX седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 12.11.2010. Датум   Седница  XVI седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 28.10.2010. Датум   Седница  XV седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 15.10.2010. Датум   Седница  XIV седница Колегијума Универзитета - записник
 Датум 15.10.2010. Датум   Седница  XIV седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 30.09.2010. Датум   Седница  XIII седница Колегијума Универзитета - записник
 Датум 30.09.2010. Датум   Седница  XIII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 17.09.2010. Датум   Седница  XII седница Колегијума Универзитета - записник
 Датум 17.09.2010. Датум   Седница  XII седница Колегијума Универзитета - дневни ред
 Датум 22.04.2010. Датум   Седница  X седница Колегијума Универзитета - записник
 Датум 22.04.2010. Датум   Седница  X седница Колегијума Универзитета - дневни ред