Srpski English

Седнице КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНА ПИТАЊА

 Датум 04.04.2017. Датум   Седница  ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 30.03.2017. Датум   Седница  ДВАДЕСЕТ ДРУГА ванредна (електронска) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 07.03.2017. Датум   Седница  ДВАДЕСЕТ ПРВА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 07.02.2017. Датум   Седница  ДВАДЕСЕТА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 17.01.2017. Датум   Седница  ДЕВЕТНАЕСТА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 13.12.2016. Датум   Седница  ОСАМНАЕСТА (ванредна) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 06.12.2016. Датум   Седница  СЕДАМНАЕСТА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 14.11.2016. Датум   Седница  ШЕСНАЕСТА (ванредна) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 01.11.2016. Датум   Седница  ПЕТНАЕСТА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 04.10.2016. Датум   Седница  ЧЕТРНАЕСТА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 29.09.2016. Датум   Седница  ТРИНАЕСТА ванредна (електронска) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 12.09.2016. Датум   Седница  ДВАНАЕСТА ванредна (електронска) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 06.09.2016. Датум   Седница  ЈЕДАНАЕСТА седницa Комисије за претходна питања
 Датум 18.07.2016. Датум   Седница  ДЕСЕТА ванредна (електронска) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 08.07.2016. Датум   Седница  ДЕВЕТА ванредна (електронска) седницa Комисије за претходна питања
 Датум 05.07.2016. Датум   Седница  ОСМА седница Комисије за претходна питања
 Датум 27.06.2016. Датум   Седница  СЕДМА (ванредна) седница Комисије за претходна питања
 Датум 13.06.2016. Датум   Седница  ШЕСТА (ванредна) седница Комисије за претходна питања
 Датум 07.06.2016. Датум   Седница  ПЕТА седница Комисије за претходна питања
 Датум 04.05.2016. Датум   Седница  ЧЕТВРТА седница Комисије за претходна питања