Srpski English

Седнице СУДА ЧАСТИ


 Датум 18.12.2012. Датум   Седница  IV седница Суда части - дневни ред
     Извод из записника са III седнице Суда части од 08.11.2012.
     Предлог за покретање поступка против др Небојше Анђелковића
     Одлука о формирању Већа Суда части
 Датум 17.01.2013. Датум      Седница    I седница Већа Суда части - дневни ред
       Предлог за покретање поступка против др Небојше Анђелковића
       Одговор др Небојше Анђелковића
 Датум 01.03.2013. Датум      Седница    Наставак одложене I седнице Већа Суда части - дневни ред
       Одлука Већа Суда части
 Датум 22.10.2013. Датум   Седница  V седница Суда части - дневни ред
     Извод из записника са IV седнице Суда части од 18.12.2012.
     Одлука већа Суда части
     Жалба др Небојше Анђелковића
 Датум 18.11.2013. Датум   Седница  VI седница Суда части - дневни ред
     Извод из записника са V седнице Суда части од 22.10.2013.
     Жалба др Небојше Анђелковића
     Одлука Суда части

 Датум 03.03.2015. Датум   Седница  VII седница Суда части - дневни ред
     Предлог за покретање поступка против др Емилије Станковић
     Допуна предлога др Марка Павловића
     Допис Суду части
     Одлука о формирању Већа Суда части - др Емилија Станковић
     Одлука о формирању Већа Суда части - др Марко Павловић
 Датум 14.04.2015. Датум      Седница    Седница Већа Суда части - дневни ред
(расправа по предлогу др Марка Павловића и др Зорана Чворовића)




    Евиденција изречених мера Суда части:

 Датум 18.11.2013. Датум   Одлука  Одлука Суда части о мери јавне осуде