Srpski English

Сенат Универзитета у Крагујевцу

РЕКТОРСКИ КОЛЕГИЈУМ
Име и презиме Факултет
Ректор
др Небојша Арсенијевић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Проректор
др Драган Бошковић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Проректор
др Јерослав Живанић,
редовни професор
члан Факултет техничких наука у Чачку
Проректор
др Милован Матовић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Проректор
др Радован Вукадиновић
редовни професор
члан Правни факултет у Крагујевцу

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Владета Стевовић,
редовни професор
члан Агрономски факултет у Чачку
др Петар Веселиновић,
редовни професор
члан Економски факултет у Крагујевцу
др Добрица Миловановић,
редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Миле Савковић,
редовни професор
члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Предраг Чановић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Виолета Јовановић,
редовни професор
члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Станко Бејатовић,
редовни професор
члан Правни факултет у Крагујевцу
др Срећко Трифуновић,
редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Небојша Митровић,
редовни професор
члан Факултет техничких наука у Чачку
др Снежана Маринковић,
редовни професор
члан Учитељски факултет у Ужицу
др Радомир Томић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Драго Цвијановић,
редовни професор
члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Драгутин Ђукић,
редовни професор
члан Агрономски факултет у Чачку
др Предраг Станчић,
редовни професор
члан Економски факултет у Крагујевцу
др Весна Ранковић,
редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Драган Петровић,
редовни професор
члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Владимир Јаковљевић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Емина Копас Вукашиновић,
редовни професор
члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Бранислав Симоновић,
редовни професор
члан Правни факултет у Крагујевцу
др Драгослав Никезић,
редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Радомир Славковић,
редовни професор
члан Факултет техничких наука у Чачку
др Војко Радомировић,
редовни професор
члан Учитељски факултет у Ужицу
др Мирјанa Мишковић Луковић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Душан Димитријевић члан Агрономски факултет у Чачку
Стефан Ђурић члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Стефан Радотић члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Огњен Обрадовић члан Економски факултет у Крагујевцу
Илија Петровић члан Факултет педагошких наука у Јагодини