Senat Univerziteta u Kragujevcu

REKTORSKI KOLEGIJUM
Ime i prezime Fakultet
Rektor
dr Nebojša Arsenijević,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prorektor
dr Dragan Bošković,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Prorektor
dr Jeroslav Živanić,
redovni profesor
član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Prorektor
dr Milovan Matović,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prorektor
dr Radovan Vukadinović
redovni profesor
član Pravni fakultet u Kragujevcu

DEKANI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Vladeta Stevović,
redovni profesor
član Agronomski fakultet u Čačku
dr Petar Veselinović,
redovni profesor
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Dobrica Milovanović,
redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mile Savković,
redovni profesor
član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Predrag Čanović,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Violeta Jovanović,
redovni profesor
član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Stanko Bejatović,
redovni profesor
član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Srećko Trifunović,
redovni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Nebojša Mitrović,
redovni profesor
član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Snežana Marinković,
redovni profesor
član Učiteljski fakultet u Užicu
dr Radomir Tomić,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Drago Cvijanović,
redovni profesor
član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PROFESORI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Dragutin Đukić,
redovni profesor
član Agronomski fakultet u Čačku
dr Predrag Stančić,
redovni profesor
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Vesna Ranković,
redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Dragan Petrović,
redovni profesor
član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Vladimir Jakovljević,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Emina Kopas Vukašinović,
redovni profesor
član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Branislav Simonović,
redovni profesor
član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Dragoslav Nikezić,
redovni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Radomir Slavković,
redovni profesor
član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Vojko Radomirović,
redovni profesor
član Učiteljski fakultet u Užicu
dr Mirjana Mišković Luković,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Dušan Dimitrijević član Agronomski fakultet u Čačku
Stefan Đurić član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Stefan Radotić član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Ognjen Obradović član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Ilija Petrović član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini