AKTUELNO:

Senat Univerziteta u Kragujevcu

REKTORSKI KOLEGIJUM
Ime i prezime Fakultet
Rektor
dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prorektor
dr Dragan Bošković, redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Prorektor
dr Jeroslav Živanić, redovni profesor
član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Prorektor
dr Milovan Matović, redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prorektor
dr Radovan Vukadinović, redovni profesor
član Pravni fakultet u Kragujevcu

DEKANI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Vladeta Stevović, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Petar Veselinović, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Dobrica Milovanović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mile Savković, redovni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Predrag Čanović, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Violeta Jovanović, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Dragan Vujisić, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Srećko Trifunović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Nebojša Mitrović, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Snežana Marinković, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Radomir Tomić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Drago Cvijanović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PROFESORI FAKULTETA U SASTAVU SENATA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Dragutin Đukić, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Predrag Stančić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Vesna Ranković, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Dragan Petrović, redovni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Emina Kopas Vukašinović, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Branislav Simonović, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Dragoslav Nikezić, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Radomir Slavković, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Vojko Radomirović, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Mirjana Mišković Luković, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Vladimir Senić, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Nevena Paunović član Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Marko Ristić član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Stefan Đurić član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Marko Biočanin član Pravni fakultet u Kragujevcu
Stefan Adamović član Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu