Стратегија интернационализације и Стратегија мобилности

Стратегија интернационализације 2015 – 2020.

Кроз међународне активности Универзитет ће настојати да својим наставницима и истраживачима осигура услове за истраживање на највишем нивоу, а студентима услове за стицање знања, вештина и компетенција с којим ће бити конкурентни, како на националном, тако и на европском и глобалном тржишту рада, али истовремено и у академској заједници. Међусобном сарадњом свих факултета у саставу Универзитета, студената, наставника, истраживача и административног особља у домену међународне сарадње, Универзитет у Крагујевцу настојаће да обезбеди најбоље услове, механизме и процедуре који ће подстицати и пружати пуну подршку за реализацију неопходних активности у циљу интернационализације Универзитета.

Основни циљеви Стратегије могу се груписати у четири целине, и то:

  • Унапређење студијских програма
  • Повећање броја долазне и одлазне мобилности
  • Унапређење сарадње са страним универзитетима, истраживачким установама, привредом и другим партнерским институцијама кроз међународне пројекте
  • Посвећеност универзитета интернационализацији

Стратегија интернационализације Универзитета у Крагујевцу (PDF)

Акциони план за спровођење Стратегије интернационализације Универзитета у Крагујевцу (PDF)


Одбор за реализацију стратегије интернационализације:

...Стратегија мобилности 2016 – 2021.

Универзитет у Крагујевцу кроз образовање, истраживање и иновације има кључну улогу у личном развоју појединца, повезивању високог образовања, истраживања и привреде и генерално постизању економског раста, првенствено пружајући и унапређујући вештине и знања која се данас на тржишту рада очекују од дипломаца, што је уско повезано са унапређењем квалитета наставе и активностима у домену међународне сарадње.

Као партнер кога препознају међународне високообразовне институције, Универзитет у Крагујевцу настоји да својим и страним студентима, наставницима и ваннаставном кадру омогући услове за унапређење знања, вештина и компетенција кроз мобилност и унапређење академске сарадње са партнерским институцијама широм света.


Стратегија мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу (PDF)

Акциони план за спровођење Стратегије мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу (PDF)