Strategija internacionalizacije i Strategija mobilnosti

Strategija internacionalizacije 2015 – 2020.

Kroz međunarodne aktivnosti Univerzitet će nastojati da svojim nastavnicima i istraživačima osigura uslove za istraživanje na najvišem nivou, a studentima uslove za sticanje znanja, veština i kompetencija s kojim će biti konkurentni, kako na nacionalnom, tako i na evropskom i globalnom tržištu rada, ali istovremeno i u akademskoj zajednici. Međusobnom saradnjom svih fakulteta u sastavu Univerziteta, studenata, nastavnika, istraživača i administrativnog osoblja u domenu međunarodne saradnje, Univerzitet u Kragujevcu nastojaće da obezbedi najbolje uslove, mehanizme i procedure koji će podsticati i pružati punu podršku za realizaciju neophodnih aktivnosti u cilju internacionalizacije Univerziteta.

Osnovni ciljevi Strategije mogu se grupisati u četiri celine, i to:

  • Unapređenje studijskih programa
  • Povećanje broja dolazne i odlazne mobilnosti
  • Unapređenje saradnje sa stranim univerzitetima, istraživačkim ustanovama, privredom i drugim partnerskim institucijama kroz međunarodne projekte
  • Posvećenost univerziteta internacionalizaciji

Strategija internacionalizacije Univerziteta u Kragujevcu (PDF)

Akcioni plan za sprovođenje Strategije internacionalizacije Univerziteta u Kragujevcu (PDF)


Odbor za realizaciju strategije internacionalizacije:

...Strategija mobilnosti 2016 – 2021.

Univerzitet u Kragujevcu kroz obrazovanje, istraživanje i inovacije ima ključnu ulogu u ličnom razvoju pojedinca, povezivanju visokog obrazovanja, istraživanja i privrede i generalno postizanju ekonomskog rasta, prvenstveno pružajući i unapređujući veštine i znanja koja se danas na tržištu rada očekuju od diplomaca, što je usko povezano sa unapređenjem kvaliteta nastave i aktivnostima u domenu međunarodne saradnje.

Kao partner koga prepoznaju međunarodne visokoobrazovne institucije, Univerzitet u Kragujevcu nastoji da svojim i stranim studentima, nastavnicima i vannastavnom kadru omogući uslove za unapređenje znanja, veština i kompetencija kroz mobilnost i unapređenje akademske saradnje sa partnerskim institucijama širom sveta.


Strategija mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu (PDF)

Akcioni plan za sprovođenje Strategije mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu (PDF)