Srpski English

Већа Универзитета у Крагујевцу

ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Мирослава Петровић-Торгашев,
редовни професор
председник Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Светислав Савовић,
редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Љиљана Чомић,
редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Светлана Марковић,
редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Милица Цвијовић,
редовни професор
члан Агрономски факултет у Чачку

Одлука о именовању (8.2.2016.)

ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Мирослав Ђорђевић,
редовни професор
председник Економски факултет у Крагујевцу
др Ружица Петровић,
редовни професор
члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Снежана Соковић,
редовни професор
члан Правни факултет у Крагујевцу
др Данијела Василијевић,
редовни професор
члан Учитељски факултет у Ужицу
др Драгана Гњатовић,
редовни професор
члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
др Милош Ковачевић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Верица Бабић,
редовни професор
члан Економски факултет у Крагујевцу
др Зоран Поњавић,
редовни професор
члан Правни факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (8.2.2016.)
Одлука о именовању (21.4.2016.)
Одлука о именовању (15.6.2016.)
Одлука о именовању (26.12.2016.)

ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Јасмина Кнежевић,
редовни професор
председник Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Мирјана Варјачић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Зорица Лазић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Александар Ђукић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Оливера Милошевић Ђорђевић,
редовни професор
члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Одлука о именовању (8.2.2016.)

ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Владе Урошевић,
редовни професор
председник Факултет техничких наука у Чачку
др Јованка Лукић,
редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Слободан Ђукић,
редовни професор
члан Факултет техничких наука у Чачку
др Драган Адамовић,
редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Лека Мандић,
редовни професор
члан Агрономски факултет у Чачку
др Владан Карамарковић,
редовни професор
члан Факултет за Машинство и грађевинарство у Краљеву

Одлука о именовању (8.2.2016.)

ВЕЋЕ ЗА УМЕТНИЧКЕ ОБЛАСТИ
Име и презиме Факултет
Слободан Штетић,
редовни професор
председник Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Бранко Поповић,
редовни професор
члан Учитељски факултет у Ужицу
Видан Папић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Карољ Марочик,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
мр Каталин Тасић,
редовни професор
члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (8.2.2016.)
Одлука о именовању (26.12.2016.)