Већа Универзитета у Крагујевцу

ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Љиљана Чомић, редовни професор председник Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Светислав Савовић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Марија Станић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Светлана Марковић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Ленка Рибић Зеленовић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку

Одлука о именовању (8.2.2016.)
Одлука о именовању (9.7.2018.)
Одлука о именовању (9.7.2018.)

ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Снежана Соковић, редовни професор председник Правни факултет у Крагујевцу
др Ружица Петровић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Данијела Василијевић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Драгана Гњатовић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
др Милена Јакшић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Верица Бабић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Божин Влашковић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (8.2.2016.)
Одлука о именовању (21.4.2016.)
Одлука о именовању (15.6.2016.)
Одлука о именовању (26.12.2016.)
Одлука о именовању (12.10.2018.)
Одлука о именовању (12.10.2018.)
Одлука о именовању (29.10.2018.)

ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Јасмина Кнежевић, редовни професор председник Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Мирјана Варјачић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Зорица Лазић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Александар Ђукић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Оливера Милошевић Ђорђевић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Одлука о именовању (8.2.2016.)

ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Владе Урошевић, редовни професор председник Факултет техничких наука у Чачку
др Јованка Лукић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Драган Адамовић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Лека Мандић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Златан Шошкић, редовни професор члан Факултет за Машинство и грађевинарство у Краљеву
др Мирослав Бјекић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку

Одлука о именовању (8.2.2016.)
Одлука о именовању (10.10.2018.)
Одлука о именовању (29.10.2018.)

ВЕЋЕ ЗА УМЕТНИЧКЕ ОБЛАСТИ
Име и презиме Факултет
Слободан Штетић, редовни професор председник Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Бранко Поповић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
Видан Папић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Карољ Марочик, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
мр Каталин Тасић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (8.2.2016.)
Одлука о именовању (26.12.2016.)