Veća Univerziteta u Kragujevcu

VEĆE ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Miroslava Petrović-Torgašev,
redovni profesor
predsednik Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Svetislav Savović,
redovni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Ljiljana Čomić,
redovni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Svetlana Marković,
redovni profesor
član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Milica Cvijović,
redovni profesor
član Agronomski fakultet u Čačku

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)

VEĆE ZA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Miroslav Đorđević,
redovni profesor
predsednik Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Ružica Petrović,
redovni profesor
član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Snežana Soković,
redovni profesor
član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Danijela Vasilijević,
redovni profesor
član Učiteljski fakultet u Užicu
dr Dragana Gnjatović,
redovni profesor
član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
dr Miloš Kovačević,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Verica Babić,
redovni profesor
član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Zoran Ponjavić,
redovni profesor
član Pravni fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)
Odluka o imenovanju (21.4.2016.)
Odluka o imenovanju (15.6.2016.)
Odluka o imenovanju (26.12.2016.)

VEĆE ZA MEDICINSKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Jasmina Knežević,
redovni profesor
predsednik Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Mirjana Varjačić,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Zorica Lazić,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Aleksandar Đukić,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Olivera Milošević Đorđević,
redovni profesor
član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)

VEĆE ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Vlade Urošević,
redovni profesor
predsednik Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Jovanka Lukić,
redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Slobodan Đukić,
redovni profesor
član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Dragan Adamović,
redovni profesor
član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Leka Mandić,
redovni profesor
član Agronomski fakultet u Čačku
dr Vladan Karamarković,
redovni profesor
član Fakultet za Mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)

VEĆE ZA UMETNIČKE OBLASTI
Ime i prezime Fakultet
Slobodan Štetić,
redovni profesor
predsednik Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Branko Popović,
redovni profesor
član Učiteljski fakultet u Užicu
Vidan Papić,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Karolj Maročik,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
mr Katalin Tasić,
redovni profesor
član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)
Odluka o imenovanju (26.12.2016.)