Veća Univerziteta u Kragujevcu

VEĆE ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Miroslava Petrović-Torgašev, redovni profesor predsednik Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Svetislav Savović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Ljiljana Čomić, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Svetlana Marković, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Milica Cvijović, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)

VEĆE ZA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Miroslav Đorđević, redovni profesor predsednik Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Ružica Petrović, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Snežana Soković, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Danijela Vasilijević, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Dragana Gnjatović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
dr Miloš Kovačević, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Verica Babić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Zoran Ponjavić, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)
Odluka o imenovanju (21.4.2016.)
Odluka o imenovanju (15.6.2016.)
Odluka o imenovanju (26.12.2016.)

VEĆE ZA MEDICINSKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Jasmina Knežević, redovni profesor predsednik Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Mirjana Varjačić, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Zorica Lazić, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Aleksandar Đukić, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Olivera Milošević Đorđević, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)

VEĆE ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Vlade Urošević, redovni profesor predsednik Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Jovanka Lukić, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Slobodan Đukić, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Dragan Adamović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Leka Mandić, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Vladan Karamarković, redovni profesor član Fakultet za Mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)

VEĆE ZA UMETNIČKE OBLASTI
Ime i prezime Fakultet
Slobodan Štetić, redovni profesor predsednik Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Branko Popović, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
Vidan Papić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Karolj Maročik, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
mr Katalin Tasić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (8.2.2016.)
Odluka o imenovanju (26.12.2016.)