Student prorektor


Đorđe Petrović
Prorektor za studentska pitanja,
student Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae

Studenta prorektora možete kontaktirati putem e-mail adrese:
student.prorektor@kg.ac.rs

Takođe, možete ostvariti kontakt putem telefona:
034/370-191, 034/370-270