Srpski English

Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу је основан у новембру 2006. године у складу са новим Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Крагујевцу. Парламент броји 36 чланова, по три са сваког факултета Универзитета у Крагујевцу. Конституише се сваке године у априлу месецу, након спроведених избора на факултетима у саставу Универзитета.

Представници факултета у Студентском парламенту Универзитета:

 1. Економски факултет у Крагујевцу - Јован Спасић 062/217976
 2. Правни факултет у Крагујевцу - Бојана Аврамовић 065/2015040
 3. Факултет медицинских наука - Немања З. Петровић 061/1099914
 4. Агрономски факултет Чачак - Душан Димитријевић 065/6257944
 5. Факултет инжењерских наука - Стефан Ђурић 065/8535928
 6. Технички факултет Чачак - Петар Вујовић 064/3416356
 7. Филолошко уметнички факултет - Чедомир Милојевић 061/3911992
 8. Учитељски факултет Ужице - Марко Ђокић 065/5355233
 9. Факултет за машинство и грађевинарство - Милош Лукић 065/5254960
 10. Природно математички факултет - Ђорђе Петровић 066/404947
 11. Факултет за туризам и хотелијерство - Милица Раткоивћ 065/4458413
 12. Педагошки факултет Јагодина - Небојша Крљар 065/8198995

Председник Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Недељко Мишић, студент мастер студија Економског факултета. Потпредседници су Петар Крмановић, студент четврте године Педагошког факултета у Јагодини и Мина Поскурица, студент Факултета медицинских наука.

Рад Парламента се одвија кроз осам ресора који су усаглашени са ресорима СКОНУС-а (Студентска конференција универзитета Србије) и то су:

 • Ресор за науку
 • Ресор за међународну сарадњу
 • Ресор за реформу високог образовања
 • Ресор за студентски стандард
 • Ресор за борбу против корупције
 • Ресор за односе са привредом
 • Ресор за спорт
 • Ресор за екологију

Студентски парламент предлаже студента проректора ректору Универзитета. Студент проректор у овом саставу Парламента је Петар Пилиповић, студент четврте године Правног факултета.

Парламент делегира представнике за Савет и Сенат Универзитета у Крагујевцу и то пет чланова Сената и три члана Савета.

Чланови Савета Универзитета из редова студената су:

 1. Нeдељко Мишић, председник Студентског парламента, Економски факултет у Крагујевцу
 2. Немања Петровић, Факултет медицинских наука у Крагујевцу
 3. Петар Вујовић, Факултет техничких наука у Чачку

Студентски парламент предлаже три члана УО Студентског центра у Крагујевцу, једног члана УО СКЦ-а, два члана УО Комисије за доделу стипендија Универзитета, два члана другостепене дисциплинске комисије, итд.

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу сарађује са свим организацијама, удружењима и институцијама које су чланице Универзитета или су уско везане за рад Универзитета, као што су:

 • Здравствено потпорна установа
 • Универзитетски спортски савез
 • Студентски центар
 • Студентски културни центар
 • Центар за развој каријере и остали