Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу је основан у новембру 2006. године у складу са новим Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Крагујевцу. Парламент броји 36 чланова, по три са сваког факултета Универзитета у Крагујевцу. Конституише се сваке године у априлу месецу, након спроведених избора на факултетима у саставу Универзитета.

Председник Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Јован Спасић, студент четврте године Економског факултета.
Заменик председника Студентског парламента је Борис Ајдуковић, студент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
Потпредседници су Немања Симоновић, студент Факултета педагошких наука, и Никола Костић, студент на Факултету инжењерских наука.
Генерални секретар Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Невена Пауновић, студент треће године Природно-математичког факултета.

Представници факултета у Студентском парламенту Универзитета:

 1. Економски факултет у Крагујевцу - Oгњен Обрадовић 064/4455955; ognjen_kg@hotmail.com
 2. Правни факултет у Крагујевцу - Стефан Јовановић 061/7551827; s.jovanovicpravni@gmail.com
 3. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Бранислав Петровић 060/4838027; petrovicfmnkg@gmail.com
 4. Агрономски факултет у Чачку - Стефан Крсмановић 066/6911238; stefan.krsmanovic42@gmail.com
 5. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Никола Костић 069/3357029; nikollakg93@gmail.com
 6. Технички факултет у Чачку - Милован Кнежевић; 064/8973216; parlament@ftn.kg.ac.rs
 7. Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу - Mилош Дашић 064/2747007; studentski.parlament@filum.kg.ac.rs
 8. Учитељски факултет у Ужицу - Маријана Селаковић 069/5184240; selakovic.meri@gmail.com
 9. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Стефан Стефановић 066/6664422; stefanovic93stefan@gmail.com
 10. Природно математички факултет у Крагујевцу - Невена Пауновић 060/3300593; npaunovic@outlock.com
 11. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Борис Ајдуковић 066/407936; studentski.parlament.hitvb@kg.ac.rs
 12. Педагошки факултет у Јагодини - Илија Петровић 063/7803360; ilijapetrovic994@gmail.com

Студенти продекани:

 1. Економски факултет у Крагујевцу - Невена Поскурица
 2. Правни факултет у Крагујевцу - Никола Милосављевић
 3. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Марко Ристић 065/3102958; markoristicfmn@gmail.com
 4. Агрономски факултет у Чачаку - Александра Корићанац 062/1352074; aleksandra.koricanac@yahoo.com
 5. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Огњен Опанчина 065/9881086; oopancina@gmail.com
 6. Факултет технички наука у Чачаку - Никола Лукић 065/3664300; student.prodekan@ftn.kg.ac.rs
 7. Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу - Стефан Адамовић 064/5417959; student.prodekan@filum.kg.ac.rs
 8. Учитељски факултет у Ужицу - Невена Симовић 065/3510340; nevenasimovic995@gmail.com
 9. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Крсмановић Марко 064/5289475
 10. Природно-математички факултет у Крагујевцу - Слободан Николић 063/1466707; aspmfkg@gmail.com
 11. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Мина Величковић
 12. Факултет педагошки наука у Јагодини - Жељко Стојковић 065/2745622; zeljko.s.95@hotmail.com

Рад Парламента се одвија кроз осам ресора који су усаглашени са ресорима СКОНУС-а (Студентска конференција универзитета Србије) и то су:

 • Ресор за науку
 • Ресор за међународну сарадњу
 • Ресор за реформу високог образовања
 • Ресор за студентски стандард
 • Ресор за борбу против корупције
 • Ресор за односе са привредом
 • Ресор за спорт
 • Ресор за екологију

Студентски парламент предлаже студента проректора ректору Универзитета. Студент проректор у овом саставу Парламента је Ђорђе Петровић, студент четврте године Природно-математичког факултета.

Парламент делегира представнике за Савет и Сенат Универзитета у Крагујевцу и то три члана Савета и пет чланова Сената.

Чланови Савета Универзитета из редова студената су:

 1. Ђорђе Петровић, Природно-математички факултет у Крагујевцу
 2. Јован Спасић, Економски факултет у Крагујевцу
 3. Драган Петровић, Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Чланови Сената Универзитета из редова студената су:

 1. Стефан Ђурић, Факултет инжењерских наука
 2. Огњен Обрадовић, Економски факултет
 3. Стефан Радотић, Факултет за машинство и грађевинарство
 4. Илија Петровић, Факултет педагошких наука
 5. Душан Димитријевић, Агрономски факултет

Студентски парламент предлаже три члана УО Студентског центра у Крагујевцу, једног члана УО СКЦ-а, два члана УО Комисије за доделу стипендија Универзитета, два члана другостепене дисциплинске комисије, итд.


Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу сарађује са свим организацијама, удружењима и институцијама које су чланице Универзитета или су уско везане за рад Универзитета, као што су:

 • Здравствено потпорна установа
 • Универзитетски спортски савез
 • Студентски центар
 • Студентски културни центар
 • Центар за развој каријере и остали