Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu je osnovan u novembru 2006. godine u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Kragujevcu. Parlament broji 36 članova, po tri sa svakog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Konstituiše se svake godine u aprilu mesecu, nakon sprovedenih izbora na fakultetima u sastavu Univerziteta.

Predstavnici fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta:

 1. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Jovan Spasić 062/217976
 2. Pravni fakultet u Kragujevcu - Bojana Avramović 065/2015040
 3. Fakultet medicinskih nauka - Nemanja Z. Petrović 061/1099914
 4. Agronomski fakultet Čačak - Dušan Dimitrijević 065/6257944
 5. Fakultet inženjerskih nauka - Stefan Đurić 065/8535928
 6. Tehnički fakultet Čačak - Petar Vujović 064/3416356
 7. Filološko umetnički fakultet - Čedomir Milojević 061/3911992
 8. Učiteljski fakultet Užice - Marko Đokić 065/5355233
 9. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo - Miloš Lukić 065/5254960
 10. Prirodno matematički fakultet - Đorđe Petrović 066/404947
 11. Fakultet za turizam i hotelijerstvo - Milica Ratkoivć 065/4458413
 12. Pedagoški fakultet Jagodina - Nebojša Krljar 065/8198995

Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Nedeljko Mišić, student master studija Ekonomskog fakulteta. Potpredsednici su Petar Krmanović, student četvrte godine Pedagoškog fakulteta u Jagodini i Mina Poskurica, student Fakulteta medicinskih nauka.

Rad Parlamenta se odvija kroz osam resora koji su usaglašeni sa resorima SKONUS-a (Studentska konferencija univerziteta Srbije) i to su:

 • Resor za nauku
 • Resor za međunarodnu saradnju
 • Resor za reformu visokog obrazovanja
 • Resor za studentski standard
 • Resor za borbu protiv korupcije
 • Resor za odnose sa privredom
 • Resor za sport
 • Resor za ekologiju

Studentski parlament predlaže studenta prorektora rektoru Univerziteta. Student prorektor u ovom sastavu Parlamenta je Petar Pilipović, student četvrte godine Pravnog fakulteta.

Parlament delegira predstavnike za Savet i Senat Univerziteta u Kragujevcu i to pet članova Senata i tri člana Saveta.

Članovi Saveta Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Nedeljko Mišić, predsednik Studentskog parlamenta, Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 2. Nemanja Petrović, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
 3. Petar Vujović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Studentski parlament predlaže tri člana UO Studentskog centra u Kragujevcu, jednog člana UO SKC-a, dva člana UO Komisije za dodelu stipendija Univerziteta, dva člana drugostepene disciplinske komisije, itd.

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu sarađuje sa svim organizacijama, udruženjima i institucijama koje su članice Univerziteta ili su usko vezane za rad Univerziteta, kao što su:

 • Zdravstveno potporna ustanova
 • Univerzitetski sportski savez
 • Studentski centar
 • Studentski kulturni centar
 • Centar za razvoj karijere i ostali