AKTUELNO:

Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu je osnovan u novembru 2006. godine u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Kragujevcu. Parlament broji 36 članova, po tri sa svakog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Konstituiše se svake godine u aprilu mesecu, nakon sprovedenih izbora na fakultetima u sastavu Univerziteta.

Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Jovan Spasić, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta.
Zamenik predsednika Studentskog parlamenta je Boris Ajduković, student Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.
Potpredsednici su Nemanja Simonović, student Fakulteta pedagoških nauka, i Nikola Kostić, student na Fakultetu inženjerskih nauka.
Generalni sekretar Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Nevena Paunović, student treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta.

Predstavnici fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta:

 1. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Ognjen Obradović 064/4455955; ognjen_kg@hotmail.com
 2. Pravni fakultet u Kragujevcu - Stefan Jovanović 061/7551827; s.jovanovicpravni@gmail.com
 3. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Branislav Petrović 060/4838027; petrovicfmnkg@gmail.com
 4. Agronomski fakultet u Čačku - Stefan Krsmanović 066/6911238; stefan.krsmanovic42@gmail.com
 5. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Nikola Kostić 069/3357029; nikollakg93@gmail.com
 6. Tehnički fakultet u Čačku - Milovan Knežević; 064/8973216; parlament@ftn.kg.ac.rs
 7. Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu - Miloš Dašić 064/2747007; studentski.parlament@filum.kg.ac.rs
 8. Učiteljski fakultet u Užicu - Marijana Selaković 069/5184240; selakovic.meri@gmail.com
 9. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Stefan Stefanović 066/6664422; stefanovic93stefan@gmail.com
 10. Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu - Nevena Paunović 060/3300593; npaunovic@outlook.com
 11. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Boris Ajduković 066/407936; studentski.parlament.hitvb@kg.ac.rs
 12. Pedagoški fakultet u Jagodini - Ilija Petrović 063/7803360; ilijapetrovic994@gmail.com

Studenti prodekani:

 1. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Nevena Poskurica
 2. Pravni fakultet u Kragujevcu - Nikola Milosavljević
 3. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Marko Ristić 065/3102958; markoristicfmn@gmail.com
 4. Agronomski fakultet u Čačaku - Aleksandra Korićanac 062/1352074; aleksandra.koricanac@yahoo.com
 5. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Ognjen Opančina 065/9881086; oopancina@gmail.com
 6. Fakultet tehnički nauka u Čačaku - Nikola Lukić 065/3664300; student.prodekan@ftn.kg.ac.rs
 7. Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu - Stefan Adamović 064/5417959; student.prodekan@filum.kg.ac.rs
 8. Učiteljski fakultet u Užicu - Nevena Simović 065/3510340; nevenasimovic995@gmail.com
 9. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Krsmanović Marko 064/5289475
 10. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu - Slobodan Nikolić 063/1466707; aspmfkg@gmail.com
 11. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Mina Veličković
 12. Fakultet pedagoški nauka u Jagodini - Željko Stojković 065/2745622; zeljko.s.95@hotmail.com

Rad Parlamenta se odvija kroz osam resora koji su usaglašeni sa resorima SKONUS-a (Studentska konferencija univerziteta Srbije) i to su:

 • Resor za nauku
 • Resor za međunarodnu saradnju
 • Resor za reformu visokog obrazovanja
 • Resor za studentski standard
 • Resor za borbu protiv korupcije
 • Resor za odnose sa privredom
 • Resor za sport
 • Resor za ekologiju

Studentski parlament predlaže studenta prorektora rektoru Univerziteta. Student prorektor u ovom sastavu Parlamenta je Đorđe Petrović, student četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta.

Parlament delegira predstavnike za Savet i Senat Univerziteta u Kragujevcu i to tri člana Saveta i pet članova Senata.

Članovi Saveta Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Đorđe Petrović, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
 2. Jovan Spasić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 3. Dragan Petrović, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Članovi Senata Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Nevena Paunović, Prirodno matematički fakultet
 2. Marko Ristić, Fakultet medicinskih nauka
 3. Stefan Đurić, Fakultet inženjerskih nauka
 4. Marko Biočanin, Pravni fakultet
 5. Stefan Adamović, Filološko umetnički fakultet

Studentski parlament predlaže tri člana UO Studentskog centra u Kragujevcu, jednog člana UO SKC-a, dva člana UO Komisije za dodelu stipendija Univerziteta, dva člana drugostepene disciplinske komisije, itd.


Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu sarađuje sa svim organizacijama, udruženjima i institucijama koje su članice Univerziteta ili su usko vezane za rad Univerziteta, kao što su:

 • Zdravstveno potporna ustanova
 • Univerzitetski sportski savez
 • Studentski centar
 • Studentski kulturni centar
 • Centar za razvoj karijere i ostali