Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu je osnovan u novembru 2006. godine u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Kragujevcu. Parlament broji 36 članova, po tri sa svakog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Konstituiše se svake godine u aprilu mesecu, nakon sprovedenih izbora na fakultetima u sastavu Univerziteta.

Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Jovan Spasić, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta.
Zamenik predsednika Studentskog parlamenta je Boris Ajduković, student Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.
Potpredsednici su Nemanja Simonović, student Fakulteta pedagoških nauka, i Nikola Kostić, student na Fakultetu inženjerskih nauka.
Generalni sekretar Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Nevena Paunović, student treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta.

Predstavnici fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta:

 1. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Ognjen Obradović 064/4455955; ognjen_kg@hotmail.com
 2. Pravni fakultet u Kragujevcu - Stefan Jovanović 061/7551827; s.jovanovicpravni@gmail.com
 3. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Branislav Petrović 060/4838027; petrovicfmnkg@gmail.com
 4. Agronomski fakultet u Čačku - Stefan Krsmanović 066/6911238; stefan.krsmanovic42@gmail.com
 5. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Nikola Kostić 069/3357029; nikollakg93@gmail.com
 6. Tehnički fakultet u Čačku - Milovan Knežević; 064/8973216; parlament@ftn.kg.ac.rs
 7. Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu - Miloš Dašić 064/2747007; studentski.parlament@filum.kg.ac.rs
 8. Učiteljski fakultet u Užicu - Marijana Selaković 069/5184240; selakovic.meri@gmail.com
 9. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Stefan Stefanović 066/6664422; stefanovic93stefan@gmail.com
 10. Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu - Nevena Paunović 060/3300593; npaunovic@outlock.com
 11. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Boris Ajduković 066/407936; studentski.parlament.hitvb@kg.ac.rs
 12. Pedagoški fakultet u Jagodini - Ilija Petrović 063/7803360; ilijapetrovic994@gmail.com

Studenti prodekani:

 1. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Nevena Poskurica
 2. Pravni fakultet u Kragujevcu - Nikola Milosavljević
 3. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Marko Ristić 065/3102958; markoristicfmn@gmail.com
 4. Agronomski fakultet u Čačaku - Aleksandra Korićanac 062/1352074; aleksandra.koricanac@yahoo.com
 5. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Ognjen Opančina 065/9881086; oopancina@gmail.com
 6. Fakultet tehnički nauka u Čačaku - Nikola Lukić 065/3664300; student.prodekan@ftn.kg.ac.rs
 7. Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu - Stefan Adamović 064/5417959; student.prodekan@filum.kg.ac.rs
 8. Učiteljski fakultet u Užicu - Nevena Simović 065/3510340; nevenasimovic995@gmail.com
 9. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Krsmanović Marko 064/5289475
 10. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu - Slobodan Nikolić 063/1466707; aspmfkg@gmail.com
 11. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Mina Veličković
 12. Fakultet pedagoški nauka u Jagodini - Željko Stojković 065/2745622; zeljko.s.95@hotmail.com

Rad Parlamenta se odvija kroz osam resora koji su usaglašeni sa resorima SKONUS-a (Studentska konferencija univerziteta Srbije) i to su:

 • Resor za nauku
 • Resor za međunarodnu saradnju
 • Resor za reformu visokog obrazovanja
 • Resor za studentski standard
 • Resor za borbu protiv korupcije
 • Resor za odnose sa privredom
 • Resor za sport
 • Resor za ekologiju

Studentski parlament predlaže studenta prorektora rektoru Univerziteta. Student prorektor u ovom sastavu Parlamenta je Đorđe Petrović, student četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta.

Parlament delegira predstavnike za Savet i Senat Univerziteta u Kragujevcu i to tri člana Saveta i pet članova Senata.

Članovi Saveta Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Đorđe Petrović, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
 2. Jovan Spasić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 3. Dragan Petrović, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Članovi Senata Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Stefan Đurić, Fakultet inženjerskih nauka
 2. Ognjen Obradović, Ekonomski fakultet
 3. Stefan Radotić, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 4. Ilija Petrović, Fakultet pedagoških nauka
 5. Dušan Dimitrijević, Agronomski fakultet

Studentski parlament predlaže tri člana UO Studentskog centra u Kragujevcu, jednog člana UO SKC-a, dva člana UO Komisije za dodelu stipendija Univerziteta, dva člana drugostepene disciplinske komisije, itd.


Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu sarađuje sa svim organizacijama, udruženjima i institucijama koje su članice Univerziteta ili su usko vezane za rad Univerziteta, kao što su:

 • Zdravstveno potporna ustanova
 • Univerzitetski sportski savez
 • Studentski centar
 • Studentski kulturni centar
 • Centar za razvoj karijere i ostali