Srpski English

Суд части Универзитета у Крагујевцу

Сенат Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 24. новембра 2011. године, донео је одлуку о избору чланова Суда части Универзитета у Крагујевцу. За чланове Суда части изабрани су:

 1. др Саво Трифуновић, председник, редовни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
  поље техничко-технолошких наука
 2. др Живадин Мицић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
  поље техничко-технолошких наука
 3. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу
  поље природно-математичких наука
 4. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
  поље медицинских наука
 5. др Живорад Марковић, ванредни професор Факултета педагошких наука у Јагодини
  поље друштвено-хуманистичких наука
 6. др Нина Планојевић, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу
  поље друштвено-хуманистичких наука
 7. мр Ружица Миловановић, доцент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Одсек за музичку уметност
  поље уметности