Sud časti Univerziteta u Kragujevcu

Senat Univerziteta u Kragujevcu, na sednici održanoj 24. novembra 2011. godine, doneo je odluku o izboru članova Suda časti Univerziteta u Kragujevcu. Za članove Suda časti izabrani su:

 1. dr Savo Trifunović, predsednik, redovni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
  polje tehničko-tehnoloških nauka
 2. dr Živadin Micić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
  polje tehničko-tehnoloških nauka
 3. dr Milan Mladenović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
  polje prirodno-matematičkih nauka
 4. dr Marina Petrović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
  polje medicinskih nauka
 5. dr Živorad Marković, vanredni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
  polje društveno-humanističkih nauka
 6. dr Nina Planojević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
  polje društveno-humanističkih nauka
 7. mr Ružica Milovanović, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Odsek za muzičku umetnost
  polje umetnosti