Centar za transfer znanja

Centar za transfer znanja osnovan je 6. novembra 2012. godine na Univerzitetu u Kragujevcu, u okviru realizacije TEMPUS projekta KNOWTS "National Platform for nowlidge TRinagle in Serbia", broj 158881-RS-JPHES.

Osnovni ciljevi centra su da olakša i koordinira transfer znanja i tehnologija na Univerzitetu u Kragujevcu, analizira i oceni tehničke i komercijalne mogućnosti za inovacije, pruži istraživačima eophodnu pomoć u zaštiti intelektualne svojine za njihove pronalaske, organizuje obuke u toj oblasti, omogući umrežavanje i internacionalizaciju istraživačkih rezultata kroz uspostavljanje baze podataka.

Osnovni ciljevi i zadaci Centra su:

  • unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primenu naučnoistraživačkih rezultata Univerziteta u cilju razvoja privrede i društva,
  • podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede,
  • podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija,
  • povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i kolaboracije u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija,
  • razvijanje znanja i veština u zaštiti i iskorišćavanju patenata i drugih oblika intelektualne svojine u procesu transfera tehnologije,
  • jačanje svesti o intelektualnoj svojini i uvećanje kapaciteta transfera tehnologije na Univerzitetu,
  • pružanje opštih informacija o intelektualnoj svojini,
  • ekspertiza i podrška u izradi tehnoloških i ekonomskih studija izvodljivosti, kao i procena vrednosti i ukupnih potencijala u korišćenju patenata,
  • pomoć u stvaranju novih inovacionih centara, inkubatora i poslovno-tehnoloških parkova koje osniva Univerzitet i fakulteti u sastavu Univerziteta.

Upravnik: Prof. dr Miladin Stefanović, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Adresa: Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, objekat A, I sprat
E-mail: miladin@kg.ac.rs
Website: www.ktc.kg.ac.rs