АКТУЕЛНО:

Универзитетска издања

Издања Универзитета у Крагујевцу 2010-...Catalogue on Research and Innovation Potential of the University of Kragujevac (2016)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-47-8
Планинско острво Шумадије (2014)
Аутори и уредници: Интердисциплинарни пројектни тим
ISBN 978-86-81037-44-7

Публикација се може купити и књижари
"Младинска књига", ТЦ Плаза, Крагујевац
Методологија за управљање иновацијама (2014) - српска верзија
Уредник: Проф. др Весна Мандић
ISBN 978-86-81037-41-6
Methodology for Innovation Management (2014)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-41-6
Western Balkans Regional University Innovation Platform (2014)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-42-3
Strategic Development Plan for Business Incubators and Techology Parks in Western Balkan Region (2014)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-28-7
Knowledge And Technology Transfer Between Science And Businesses: Academic KTT Offices' Experience And Good Practice (2013)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-30-0
Каталог истраживачког и иновативног потенцијала Универитета у Крагујевцу (2013) - српска верзија
Уредник: Проф. др Весна Мандић
ISBN 978-86-81037-30-0
Catalogue on Research and Innovation Potential of the University of Kragujevac (2013)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-30-0
Огледало сећања - 35 година Универзитета у Крагујевцу (2011)
Аутори: Горан Петровић и Проф. др Александар Петровић
ISBN 978-86-81037-36-2
The Mirror of Reminiscence - 35 Years od University of Kragujevac (2011)
Authors: Goran Petrovic and Prof. Aleksandar Petrovic, PhD
ISBN 978-86-81037-34-8
WBC Regional Model of University – Enterprise Cooperation (2010)
Editor: Prof. Vesna Mandic, PhD
ISBN 978-86-81037-27-0