AKTUELNO:

UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija za školsku 2018/2019. godinu
(I upisni rok)

- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENJE UPISA STUDENATA -
Prvi upisni rok od 18. juna do 20. jula 2018. godine
termini  od 18. juna do 22. juna 2018. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 25. juna do 3. jula 2018. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 do 20. jula 2018. godine  Završetak upisa u prvom upisnom roku
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 1. avgusta 2018. godine
Drugi upisni rok od 3. do 21. septembra 2018. godine
termini  od 3. do 7. septembra 2018. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 10. do 14. septembra 2018. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 do 21. septembra 2018. godine  Završetak upisa u drugom upisnom roku


Školska
godina

(školarine)
Odobren broj mesta za upis studenata
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
buxet samof. buxet samof. buxet samof.
2018/2019 2161 1300 211 15 28 60
3461 226 88
2400 (buxet) 1375 (samofinansiranje)
3775


- Broj odobrenih mesta za upis studenata koji se finansiraju iz buxeta, sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
Fakultet Odobren broj mesta za upis studenata
A B V
 1. Agronomski fakultet u Čačku 1 1 1
 2. Ekonomski fakultet 2 2 2
 3. Fakultet inženjerskih nauka 3 3 3
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 2 2 2
 5. Fakultet medicinskih nauka 2 2 2
 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 1 1 1
 7. Pravni fakultet 2 2 2
 8. Prirodno-matematički fakultet 3 3 3
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku 3 3 3
 10. Pedagoški fakultet u Užicu 1 1 1
 11. Filološko-umetnički fakultet 2 2 2
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 1 1 1
UKUPNO UNIVERZITET:  23 23 23
69
 A) Studenti sa invaliditetom
 B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti
 V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2018/2019. godinu

Program afirmativne mere upisa

ARHIVA:

UPIS u prvu godinu studija 2017/2018. godine
UPIS u prvu godinu studija 2016/2017. godine
UPIS u prvu godinu studija 2015/2016. godine
UPIS u prvu godinu studija 2014/2015. godine
UPIS u prvu godinu studija 2013/2014. godine
UPIS u prvu godinu studija 2012/2013. godine
UPIS u prvu godinu studija 2011/2012. godine
UPIS u prvu godinu studija 2010/2011. godine