UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE


Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2019/2020. godinu:

Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2019/2020. godinu:

Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Dokumentacija:

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2019/2020. godinu (I upisni rok)

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2019/2020. godinu (II upisni rok)

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu

Program afirmativne mere upisa

Školarine za školsku 2019/2020. godinu


- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENJE UPISA STUDENATA -
Prvi upisni rok od 17. juna do 20. jula 2019. godine
termini  od 17. juna do 24. juna 2019. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 24. juna do 3. jula 2019. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 do 20. jula 2019. godine  Završetak upisa u prvom upisnom roku
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 1. avgusta 2019. godine
Drugi upisni rok od 26. avgusta do 15. septembra 2019. godine
termini  od 26. avgusta do 6. septembra 2019. godine  Prijavljivanje kandidata
 od 2. do 10. septembra 2019. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 od 4. do 13. septembra 2019. godine  Upis kandidata
 do 15. septembra 2019. godine  Završetak upisa u drugom upisnom roku


Školska
godina

(školarine)
Odobren broj mesta za upis studenata
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
buxet samof. buxet samof. buxet samof.
2019/2020 2169 1278 201 25 38 77
3447 226 115
2408 (buxet) 1380 (samofinansiranje)
3788

Školska
godina
Broj slobodnih mesta za II upisni rok
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
buxet samof. buxet samof. buxet samof.
2019/2020 407 901 5 25 0 14
1308 30 14
412 (buxet) 940 (samofinansiranje)
1352 (35,69%)

Školska
godina
Broj nepopunjenih mesta nakon upisa
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
buxet samof. buxet samof. buxet samof.
2019/2020 265 826 5 25 0 9
1091 30 9
270 (buxet) 860 (samofinansiranje)
1130 (29,83%)


- Broj dodatnih odobrenih mesta za upis studenata koji se finansiraju iz buxeta, sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
Fakultet Odobren broj mesta za upis studenata Broj slobodnih mesta za II upisni rok
A B V A B V
 1. Agronomski fakultet u Čačku 1 1 1 1 1 1
 2. Ekonomski fakultet 2 2 2 2 2 1
 3. Fakultet inženjerskih nauka 3 3 3 3 3 3
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 2 2 2 2 2 2
 5. Fakultet medicinskih nauka 2 2 2 - - -
 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 1 1 1 1 0 1
 7. Pravni fakultet 2 2 2 1 1 2
 8. Prirodno-matematički fakultet 3 3 3 2 3 3
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku 3 3 3 3 3 3
 10. Pedagoški fakultet u Užicu 1 1 1 1 1 1
 11. Filološko-umetnički fakultet 2 2 2 1 0 2
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 1 1 1 0 0 1
UKUPNO UNIVERZITET:   23 23 23 17 16 20
69 53
 A) Studenti sa invaliditetom
 B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti
 V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu

ARHIVA po godinama (UPIS u prvu godinu studija):

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010