Конкурс за суфинансирање научно-техничке сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије за период 2016 – 2017. године

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научно-техничке сарадње.

Пријава пројекта на Конкурс се подноси на српском језику и садржи:

  • испуњене, потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис пројекта, циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
  • кратке биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова белоруске истраживачке групе.
  • у прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на тему истраживања пројекта у последњих 5 година.

 

Пријава предлога пројекта на конкурс подноси се до 29. јануара 2016. године

 

Услове Конкурса, детаље процедуре пријаве и селекције пројектних предлога можете пронаћи у званичном тексту Конкурса.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије