АКТУЕЛНО:

Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма докторских академских студија Универзитета у Крагујевцу за школску 2016/2017. годину

На основу члана 83. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), члана 138. Статута Универзитета у Крагујевцу (број II-01-148 од 26.02.2015. године – пречишћен текст) и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за Универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 50/2016), Универзитет у Крагујевцу расписује обједињени

 

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2016
/2017. ГОДИНУ

 

Универзитет у Крагујевцу, у школској 2016/2017. години, уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијске програме који се реализују на факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу.

 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСП бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСП бодова на основним академским и мастер академским студијама.

Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.

Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета или Универзитета у Крагујевцу.


Документи:

Текст Конкурса