АКТУЕЛНО:

Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма мастер академских студија Универзитета у Крагујевцу за школску 2016/2017. годину

На основу члана 83. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), члана 138. Статута Универзитета у Крагујевцу (број II-01-148 од 26.02.2015. године – пречишћен текст) и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 50/2016), Универзитет у Крагујевцу расписује обједињени

 

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Универзитет у Крагујевцу, у школској 2016/2017. години, уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијске програме који се реализују на факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу.

Мастер академске студије имају:
1) најмање 60 ЕСП бодова, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСП бодова;
2) најмање 120 ЕСП бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСП бодова.

Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују. Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на наведеним интернет адресама факултета, или Универзитета у Крагујевцу.


Документи:

Текст конкурса