Univerzitet u Kragujevcu na Šangajskoj listi najboljih

Šangajska lista najbolje rangiranih univerziteta sveta, uvrstila je Univerzitet u Kragujevcu u 500 najboljih.

Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu je svojim naučno nastavnim radom i postignutim rezultatima prepoznat od najrelevantnijih svetskih institucija.

Univerzitet u Kragujevcu se prvi put pojavio na Šangajskoj listi i to za oblast Matematika gde je plasiran između 401 i 500 mesta.

Šangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu, je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje od juna 2003. godine i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Mathematics