Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац 2018.

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу 2018.

Драги студенти Факултета медицинских наука,

у сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

 1. 03-31. јул 2018. године
 2. 01-31. август 2018. године

Према исказаним потребама Клиничког центра Крагујевац, на конкурс за праксу се могу пријавити студенти интегрисаних академских студија медицине.

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар (попунити online пријаву)
 2. CV на српском језику
 3. Мотивационо писмо
 4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину интегрисаних академских студија медицине. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита. (Студентској служби факултета нагласити да се пријављујете на конкурс за СЛСП)


Доступна места за обављање праксе у Клиничком центру Крагујевац су у следећим клиникама/центрима:

 1. Центар за неурохирургију
 2. Центар за васкуларну хирургију
 3. Центар за пластичну хирургију
 4. Центар за ургентну медицину
 5. Клиника за хематологију
 6. Клиника за кардиологију
 7. Клиника за општу и грудну хирургију
 8. Клиника за ортопедију и трауматологију


Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати пријавну документацију (2, 3 и 4) до 03. јула 2018. године до 15 сати на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2018_Клинички центар Крагујевац),  или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу- Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 09:00-15:00 часова.


НАПОМЕНЕ:

 • Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним  жељама кандидата, али коначан распоред по клиникама/центрима биће дефинисан у договору са Клиничким центром Крагујевац.
 • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
 • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
 • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
 • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

 

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште,
телефона или лично у просторијама Центра:

Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Тел: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs