Национални програм стипендија Републике Словачке

Национални програм стипендија Републике Словачке установљен је 2005. године са циљем да се подржи и унапреди мобилност студената, доктораната, као и универзитетског наставног кадра.

Програм подржава долазну и одлазну мобилност, обезбеђујући стипендије за студијске боравке, а студенти, укључујући и студенте докторских студија могу аплицирати и за средства за покривање путних трошкова.

 

За стипендију се могу пријавити:

A) студенти

  1. који студирају на универзитетима ван Словачке;
  2. који су студенти 2.нивоа академских студија (мастер студије), или студенти који су у тренутку пријаве завршили најмање 2.5 године својих студија и пријављују се за мобилност на истим студијама у Словачкој;
  3. који ће бити на студијском боравку у Словачкој и који ће бити прихваћени од стране државног или приватног универзитета у Словачкој за реализовање академске мобилности.

Напомене:

  • Да би пријава кандидата била узета у разматрање неопходно је да сва три услова буду задовољена.
  • Трајање боравка за студенте: 1 или 2 семестра (односно 4 - 5 месеци, тј. 9 - 10 месеци)

 Б) студенти докторских студија

  1. који студирају на универзитетима ван Словачке;
  2. који су прихваћени од стране државног/приватног универзитета, или истраживачке институције,  у Словачкој, за реализовање академске мобилности (студије/истраживање)

Трајање боравка за студенте докторских студија:  1 до 10 месеци

 В) универзитетски наставни кадар, истраживачи, уметници

  1. који су позвани од стране одговарајуће институције у Словачкој да реализују наставни/истраживачки/уметнички боравак

Трајање боравка за:1 до 10 месеци

 

Рок за слање пријава:

  • 30. април (до 16 ч) за боравке током следеће академске године
  • 31. октобар (до 16 ч) за боравке током летњег семестра текуће академске године

Пријава је одвија електронским путем, преко портала www.scholarships.sk

Детаљне информације о програму и начину пријаве можете видети на изворном сајту.