ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу

Објављене Одлуке о реду првенства кандидата пријављених на расписане конкурсе за давање у закуп једнособних, једноипособних и трособних станова

Одлука о реду првенства и додели стана у закуп - једнособни станови (објављено: 11.03.2019.)

Одлука о реду првенства и додели стана у закуп - једноипособни станови (објављено: 11.03.2019.)

Одлука о реду првенства и додели стана у закуп - трособни станови (објављено: 11.03.2019.)

 

Висина закупнине на дан 30.10.2018. године према средњем курсу НБС износи:

1. стан од 35 м2 - 66,27 еура
2. стан од 50 м2 - 94,67 еура
3. стан од 70 м2 - 132,54 еура


Документи:

Конкурс за давање у закуп једнособних станова

Конкурс за давање у закуп једноипособних станова

Конкурс за давање у закуп трособних станова

Захтев за решавање стамбених потреба младих истраживача Универзитета у Крагујевцу (DOCX)

Одлука о начину одређивања купопродајне цене стана

Одлука о продужењу рока за подношење пријава на конкурс

ОБАВЕШТЕЊЕ о висини месечних прихода

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Предлог листе реда првенства у складу са расписаним Конкурсом за давање у закуп трособних станова

Коначна листа реда првенства кандидата пријављених на расписан Конкурс за давање у закуп трособних станова (објављено: 18.01.2019.)

Предлог листе реда првенства у складу са расписаним Конкурсом за давање у закуп једнособних станова

Предлог листе реда првенства у складу са расписаним Конкурсом за давање у закуп једноипособних станова

Коначна листа реда првенства кандидата пријављених на расписан Конкурс за давање у закуп једнособних станова (објављено: 08.02.2019.)

Коначна листа реда првенства кандидата пријављених на расписан Конкурс за давање у закуп једноипособних станова (објављено: 08.02.2019.)

Одлука о реду првенства и додели стана у закуп - једнособни станови (објављено: 11.03.2019.)

Одлука о реду првенства и додели стана у закуп - једноипособни станови (објављено: 11.03.2019.)

Одлука о реду првенства и додели стана у закуп - трособни станови (објављено: 11.03.2019.)