УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ ДОДЕЉЕНА ЕРАЗМУС ПОВЕЉА

Селекциони Комитет Извршне агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA) је позитивно оценио апликцију Универзитета у Крагујевцу за добијање Eразмус повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE)  и 24. октобра 2018. доделио Еразмус повељу Универзитету у Крагујевцу, заједно са Еразмус кодом и ПИК бројем. Еразмус повеља је својеврсна  међународна акредитација високообразовних институција и оквир квалитета европске и интернационалне сарадње. Такође, она представља и основ  за даље учешће нашег универзитета у пројектима Еразмус+ програма.