Представљање РЕЧНИКА САНУ

РЕЧНИК САНУ (20 томова Речника српскохрватског књижевног и народног језика) представиће се у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, у уторак, 23. априла 2019. године у 13 сати.

Ова капитална  едиција Српске академије наука и уметности садржи базне речи српског језика, стручне и народне термине, речи страног порекла, имена и презимена, надимке, географска имена, називе биљака и животиња, апстрактну лексику, архаизме, неологизме, кованице, индивидуалне творевине писаца, песника.

Учествују научни сарадници Института за српски језик САНУ: др Марија Ђинђић, др Наташа Вуловић и др Ненад Ивановић.

Организатор је Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу.