Konkurs za prijavu studenata Pedagoškog fakulteta u Užicu za mobilnost na Univerzitetu „Konstantin filozof“ u Nitri, Slovačka

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Konstantin filozof“ u Nitri, studenti Pedagoškog fakulteta u Užicu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost i to:

- studenti osnovnih akademskih studija, mobilnost u trajanju od jednog semestra (4 meseca)

- studenti master akademskih studija, mobilnost u trajanju od jednog semestra (4 meseca)

Dostupne oblasti studija: Education, Teacher training

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular 1 (molimo preuzmite formu)
 2. Prijavni formular 2 (molimo preuzmite formu)
 3. Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 do 2 strane)
 4. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 5. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)
 6. Liste položenih ispita i prevod na engleski1
 7. Kopije diploma i prevod na engleski (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master studija)1
 8. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika2 (min. B1 nivo)
 9. Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 16. decembar 2019. godine, do 12:00 sati

 

Akademska ponuda Univerziteta „Konstantin filozof“ u Nitri  dostupna je OVDE.

Informacije o sistemu ocenjivanja pogledajte OVDE.

O dostupnim servisima za studente pogledajte OVDE.

Napomene:

 • 1Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • 2Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz dole navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Daliborka Purić), kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).
 • Ukoliko želite smeštaj u domu, molimo popunite formular. Više informacija OVDE.
 • Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje kursa slovačkog jezika, molimo popunite formular.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu  u Nitri. 
 • Univerzitet u Nitri odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Period mobilnosti: letnji semestar
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Nitra