Konkurs za prijavu zaposlenih na Pedagoškom fakultetu u Užicu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Konstantin filozof“ u Nitri, Slovačka

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Konstantin filozof“ u Nitri, zaposleni na Pedagoškom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost i to:

- nastavničku mobilnost (staff teaching mobility), u trajanju od 6 dana + 2 dana za put


Dostupne oblasti studija: Education, Teacher training

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
 • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (jedna strana)
 • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije (na engleskom jeziku)
 • Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 16. decembar 2019. godine, do 12:00 sati

 

Više informacija o Univerzitetu „Konstantin filozof“ u Nitri pogledajte OVDE.

Akademska ponuda Univerziteta „Konstantin filozof“ u Nitri  dostupna je OVDE.

Dodatne informacije videti OVDE.

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
 • Mobilnost će se realizovati tokom letnjeg semestra akademske 2019/20. godine. U Ugovoru o mobilnosti kandidati predlažu termine realizacije mobilnosti.
 • Ugovor o mobilnosti (Mobility Agreement) mora da sadrži potpis kandidata kao i  Erazmus+ fakultetskog koordinatora (prof. dr Daliborka Purić)
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu  u Nitri. 
 • Univerzitet u Nitri odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost, STA, Nitra