Отворен позив у оквиру програма Креативна Европа – Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја

ТЕМА: Пре успостављања Лабораторије за креативне иновације у оквиру следећег програма Креативна Европа 2021-2027, Европска комисија је покренула пилот позив “Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја” за подршку прекограничним, међусекторским активностима.

Биће подржани пројекти који:

а) нуде нове облике стваралаштва кроз укрштање различитих области културе и аудиовизуелне делатности, уз коришћење иновативних технологија, с фокусом на виртуелну реалност,

или

б) подстичу иновативне међусекторске приступе и алате за олакшавање приступа, дистрибуције, промоције и / или монетизације културе и креативности, укључујући културно наслеђе.

 

Конзорцијум: Предлоге пројеката могу поднети конзорцијуми састављени од најмање 3 правна лица из три различите земље које учествују у програму Креативна Европа, а који представљају диверзитет експертизе у неколико различитих области културе и аудиовизуелних делатности.

Буџет позива: 1.715.000 евра


Рок за апликацију: 14. мај 2020. године (17.00 ч по бриселском времену)

Званична страница позива


Корисни линкови:

 

Водич позива за предлоге пројеката

Водич за подносиоце пријаве

Модел пројектне пријаве

Модел Уговора о гранту