ПРОФ. ДР НЕБОЈША ЗДРАВКОВИЋ ИМЕНОВАН ЗА ЧЛАНА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Проф. др Небојша Здравковић, редовни професор Факултета медицинских наука, на седници Владе РС одржаној у четвртак 5. марта 2020. године именован је за члана Националног савета за високо образовање на предлог КОНУС-а (Конференције универзитета Србије).

Национални савет за високо образовање je oбрaзован рaди oбeзбeђивaњa рaзвoja и унaпрeђeњa квaлитeтa висoкoг oбрaзoвaњa.

Решење о именовању члана Националног савета за високо образовање можете погледати у „Службеном гласнику Републике Србије” овде.

Проф. др Небојша Здравковић је од 2010. године професор и шеф катедре за Медицинску информатику и статистику на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Изабран је за редовног професора 2017. године.

Вишегодишњи је стручни сарадник аустријске компаније "Dr. Schuhfried" из Беча у домену развоја нових производа.

Аутор је и коаутор више од 60 радова објављених у научним часописима, међународним и домаћим конференцијама и семинарима, коаутор монографијe, аутор две књиге.

Био је учесник на три пројекта седмог оквирног програма ЕУ (FP7), док је тренутно учесник на два пројекта програма Хоризонт 2020 (Horizon 2020) ЕУ.

Од 2011. године је ангажован на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ''Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси”.