UPUTSTVA O RADU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZBOG PROGLAŠENjA VANREDNOG STANjA

Poštovani studenti, nastavnici i saradnici,

Rektorski kolegijum Univerziteta u Kragujevcu, na osnovu člana 90.  Statuta Univerziteta u Kragujevcu, dana 16. 3. 2020. godine doneo je

 

UPUTSTVA O RADU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZBOG PROGLAŠENjA VANREDNOG STANjA

 

I

Shodno Odluci o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 29/20), Odluci o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim škodama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Službeni glasnik Republike Srbije br. 30/20) i obaveštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-0433/2020-06 od 16.03.2020. godine, obaveštavaju se visokoškolske ustanove u sastavu Univerziteta u Kragujevcu o sledećem:

 1. Nastavu (predavanja i vežbe) na osnovnim, master i doktorskim studijama organizovati bez fizičkog prisustva studenata.
 2. Svim visokoškolskim ustanovama (VŠU) koje koriste sopstvenu „online" platformu za realizaciju nastave i učenje na daljinu, preporučujemo da nastave sa njenim korišćenjem.
 3. Svim studentima priznati predispitne bodove po osnovu prisustva predavanjima i vežbi.
 4. Ukoliko VŠU nemaju sopstvenu „online" platformu postoji mogućnost korišćenja besplatnog „Google" alata idi sličnih platformi čiju realizaciju treba da sprovede IT služba VŠU.
 5. Visokoškolske ustanove mogu prevazići probleme i postavljanjem nastavnog materijala na sajt VŠU, direktnim slanjem materijala studentima putem imejla idi na način koji je u skladu sa mogućnostima VŠU.
 6. Nastavno osoblje bi trebalo da bude na raspolaganju putem imejla i telefona, a u zgradi VŠU samo u posebnim slučajevima po nalogu dekana, u skladu sa internim organizovanjem rada na VŠU. Konsultacije sa nastavnicima i saradnicima obavljaće se isključivo elektronskim putem. Nastavnici i saradnici su obavezni da odgovore na upite studenata u roku od 24 sata.
 7. VŠU su dužne da istaknu obaveštenja o načinu elektronske komunikacije sa nastavnicima, studentskom službom i bibliotekom.
 8. Sve sednice, samo ako postoji potreba za njihovim održavanjem, treba organizovati elektronskim putem.
 9. Nenastavno osoblje VŠU treba da bude angažovano u minimalnom broju, koji će omogućiti funkcionisanje ustanove (obezbeđenje objekta, pisarnica i dežurna lica po službama). Nenastavnom osoblju koje nije dežurno omogućiti rad od kuće.
 10. Odložiti sve studentske vannastavne aktivnosti.
 11. Ostala pitanja od značaja biće razmatrana u skladu sa Uredbom o merama u vanrednom stanju.

 

II

Rad Sekretarijata Univerziteta u Kragujevcu dok traje vanredno stanje biće organizovan uz minimum procesa rada.

Materijali koje je neophodno slati u postupke pred organima Univerziteta u Kragujevcu slati u elektronskoj formi na e mail: strucna.sluzba@kg.ac.rs.

Štampane materijale slati isključivo putem pošte.

Sva obaveštenja i odluke sa sednica organa Univerziteta u Kragujevcu biće dostavljane fakultetima u elektronskoj formi i putem pošte.

Sednice organa Univerziteta u Kragujevcu, ukoliko to bude neophodno, održavaće se isključivo elektronski.

Za sva pitanja možete pisati na i-mejl adrese: unikg@kg.ac.rs i sekretar@kg.ac.rs.

Rektorski kolegijum Univerziteta pratiće razvoj situacije, preporuke i odluke Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“. U skladu s tim, Univerzitet će donositi odluke o sprovođenju odgovarajućih mera i obaveštavati zaposlene i studente.

 

REKTOR UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Prof. dr Nenad Filipović


Dokumenti:

Uputstva